Wi-Fi

Sieć Wi-Fi może służyć do przesyłania danych i często działa szybciej niż tradycyjne sieci komórkowe. Połączenie przez Wi-Fi jest szczególnie przydatne tam, gdzie sieci komórkowe są niedostępne lub mają słaby sygnał. Tesla zaleca, aby przy każdej okazji pozostawiać pojazd Model Y połączony z siecią Wi-Fi (np. gdy kiedy jest zaparkowany przed domem), ponieważ zapewni to szybkie i niezawodne przesyłanie aktualizacji map i oprogramowania.

Aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi:

 1. Dotknij opcji Sterowanie > Wi-Fi. Model Y Rozpoczyna skanowanie i wyświetla wykryte sieci Wi-Fi, które są w zasięgu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli dostępna sieć Wi-Fi nie pojawia się na liście, przesuń pojazd Model Y bliżej jej punktu dostępowego lub rozważ użycie wzmacniacza zasięgu, aby połączyć pojazd z siecią.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W przypadku łączenia się z siecią 5 GHz (jeśli jest dostępna) sprawdź, które kanały są obsługiwane w Twoim regionie.
  Tabela 1. Obsługiwane kanały sieci 5GHz
  36–48 52–64 100–140 149–165
 2. Na ekranie Wyszukiwanie sieci Wi-Fi wybierz sieć Wi-Fi, której chcesz używać, lub dodaj ręcznie przy użyciu opcji Dodaj sieci Wi-Fi, w razie potrzeby wprowadź hasło, a następnie dotknij Zatwierdź. Po nawiązaniu połączenia sieć Wi-Fi będzie widoczna na ekranie Znane sieci Wi-Fi wraz z zielonym znacznikiem zaznaczenia. Kiedy tylko pojawia się zasięg sieci, Model Y łączy się z nią automatycznie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Model Y nie obsługuje obecnie połączeń z sieciami wymagającymi uwierzytelnienia (taka sieć, zazwyczaj używana w publicznych hotspotach, przed zalogowaniem wymaga nawiązania połączenia ze specjalną stroną internetową i wyrażeniem zgody na warunki użytkowania).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli w zasięgu znajdzie się więcej niż jedna używana wcześniej sieć, pojazd Model Y połączy się z tą, która była używana jako ostatnia.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W centrach serwisowych firmy Tesla pojazd Model Y automatycznie nawiązuje połączenie z siecią Tesla Service Wi-Fi.

Hotspoty i łączność

W celu uzyskania dostępu do Internetu użytkownik może również uruchomić w swoim telefonie mobilny hotspot lub skorzystać z tetheringu Internetu przez Wi-Fi (w tym przypadku operatorzy sieci komórkowych mogą stosować odpowiednie opłaty lub ograniczenia). Aby utrzymać połączenie z siecią Wi-Fi po włączeniu biegu jazdy do przodu lub do tyłu, wybierz połączenie na ekranie ustawień Wi-Fi, a następnie dotknij opcji Utrzymaj połączenie w trybie jazdy do przodu.