Kontrola poziomu płynu hamulcowego

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
W przypadku zauważenia zwiększonego skoku pedału hamulca lub utraty znacznej ilości płynu hamulcowego należy natychmiast skontaktować się z firmą Tesla. W takiej sytuacji droga hamowania może się wydłużyć lub hamulce mogą całkowicie przestać działać.
Czerwona ikona ze znakiem wykrzyknika i słowem „HAMULCE” poniżej.
Jeżeli poziom płynu hamulcowego w zbiorniku spadnie poniżej zalecanego poziomu, na ekranie dotykowym pojawia się ostrzeżenie w postaci czerwonej kontrolki hamulców. W przypadku pojawienia się takiej kontrolki podczas jazdy należy tak szybko, jak to możliwe bez powodowania zagrożenia, zatrzymać pojazd poprzez delikatne naciskanie pedału hamulca. Nie wolno kontynuować jazdy. Skontaktuj się jak najszybciej z firmą Tesla.

Uzupełnianie płynu hamulcowego

Nie należy uzupełniać płynu hamulcowego. Poniższe instrukcje są podane wyłącznie w celach informacyjnych, do wykorzystania w przyszłości:

  1. Przed zdjęciem korka wlewu wyczyść go, aby nie doszło do zanieczyszczenia zbiornika płynu.
  2. Odkręć i zdejmij korek wlewu.
  3. Uzupełnij płyn w zbiorniku do poziomu MAX, używając odpowiedniego typu płynu hamulcowego.
  4. Załóż i odpowiednio dokręć korek.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
CHINY: Przed odkręceniem należy wyczyścić korek wlewu. Dopuszczalne jest używanie wyłącznie płynu DOT3 lub DOT4 z zapieczętowanego pojemnika.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Można używać wyłącznie nowego płynu z hermetycznie zamkniętego pojemnika. Nie wolno używać płynu używanego wcześniej ani płynu z otwartego pojemnika — płyn hamulcowy pochłania wilgoć, co obniża skuteczność hamowania.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Płyn hamulcowy jest silną trucizną. Należy go przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku poza zasięgiem dzieci. W razie przypadkowego spożycia należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Płyn hamulcowy uszkadza powierzchnie lakierowane. Należy natychmiast osuszyć wszelkie rozlania chłonną szmatką i zmyć obszar mieszaniną szamponu samochodowego i wody.