Rozwiązywanie problemów z interfejsem Bluetooth

Twój pojazd korzysta z technologii Bluetooth i BLE (Bluetooth Low Energy), aby bezproblemowo połączyć pojazd Model Y ze smartfonem. Ze względu na kilka potencjalnych czynników połączenie Bluetooth lub BLE mogą czasami rozłączyć się lub mogą wystąpić problemy w procesie parowania. Połączenie Bluetooth umożliwia korzystanie z funkcji telefonu, takich jak dźwięk, połączenia telefoniczne, kalendarze, wiadomości tekstowe itp.

BLE jest używany do obsługi funkcji pasywnych, takich jak klucz telefoniczny.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie należy usuwać parowania pojazdu z telefonem ani usuwać telefonu z funkcji klucz telefoniczny bez działającej karty klucza.

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem z interfejsem Bluetooth, zaczynając od smartfonu.

Rozwiązywanie problemów ze smartfonem

Bluetooth może nie nawiązać połączenia z powodu ustawień i aktualizacji w smartfonie:

 • Uruchom funkcję Bluetooth w telefonie. Jeśli funkcja Bluetooth jest już włączona, wyłącz ją i włącz ponownie.
 • Upewnij się, że tryb samolotowy nie jest włączony.
 • Naładuj smartfona, jeśli stan akumulatora jest zbyt niski, gdyż w takim przypadku urządzenie może nie obsługiwać funkcji Bluetooth.
 • Prawidłowo sparuj urządzenie z pojazdem. Jeśli jest już sparowane, spróbuj usunąć parowanie i ponownie sparować.
 • Zaktualizuj telefon do najnowszej wersji oprogramowania dostarczonego przez producenta.
 • Sprawdzić, czy jako źródło dźwięku wybrano system audio pojazdu.
 • Upewnij się, że ustawienia telefonu pozwalają na połączenie Bluetooth (np.: włączona jest transmisja danych przez sieć komórkową lub masz połączenie z siecią Wi-Fi).
 • Wyłącz i ponownie włącz telefon.
 • Upewnij się, że w ustawieniach dostępności związanych z lokalizacją aplikacja mobilna ma wybrane ustawienie „Zawsze włączone”.

Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną Tesla

Uruchom aplikację mobilną Tesla:

 • Upewnij się, że aplikacja mobilna Tesla jest aktualna.
 • Sprawdź, czy jesteś zalogowany w aplikacji mobilnej Tesla podczas korzystania z klucza telefonicznego.
 • Upewnij się, że aplikacja Tesla działa w tle.
 • Sprawdź dwukrotnie, czy Twój profil jest całkowicie skonfigurowany w aplikacji Tesla i wszystkie ustawienia są prawidłowe.

Rozwiązywanie problemów z pojazdem

Ustawienia pojazdu mogą mieć wpływ na możliwość sparowania ze smartfonem:

 • Naładuj pojazd Model Y: Zbyt niski poziom naładowania akumulatora pojazdu może spowodować utratę połączenia Bluetooth.
 • Zaktualizuj oprogramowanie pojazdu i upewnij się, że jest ono zawsze aktualne. Sprawdź dostępność nowych aktualizacji oprogramowania, wybierając kolejno Sterowanie > Oprogramowanie.
 • Uruchom ponownie pojazd.

Jeśli funkcja Bluetooth nadal nie działa, usuń sparowanie pojazdu ze smartfonem zarówno w pojeździe, jak i w smartfonie. Następnie spróbuj ponownie sparować smartfon z pojazdem.

W przypadku problemów z funkcją BLE klucz telefoniczny, siedząc w pojeździe, przejdź do opcji Sterowanie > Blokady i usuń telefon na ekranie „Telefon jako klucz”. Następnie przywróć poprzednie ustawienia. Zrób to jednak tylko wtedy, gdy jesteś w pojeździe i masz przy sobie niezawodny klucz zapasowy (np. kartę klucza).