Umawianie się na wizytę w serwisie

Zaplanowanie wizyty serwisowej za pomocą aplikacji mobilnej jest łatwe. Po dotknięciu opcji Zaplanuj serwis, należy wybrać rodzaj potrzebnego serwisu i postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji mobilnej. Aby ułatwić zespołowi serwisantów zidentyfikowanie przyczyny niepokojących objawów, należy przekazać jak najwięcej szczegółów, takich jak:

  • Zdjęcia, nagrania dźwiękowe lub wideo.
  • Data(-y), godzina(-y) i strefa czasowa, w której(-ych) wystąpił problem.
  • Kraj użytkowania i lokalizacja.
  • Przybliżona prędkość, z jaką poruszał się pojazd (jeżeli dotyczy).
  • Warunki środowiskowe (deszcz, śnieg, zimno itp.).
  • Nazwa drogi i rodzaj drogi (jeżeli dotyczy).
  • Jakość oznakowania pasów ruchu (jeśli dotyczy).
  • Powiązane ustawienia pojazdu.
  • Możliwe do zidentyfikowania objawy.

Więcej informacji na temat planowania wizyt serwisowych można znaleźć na stronie https://www.tesla.com/support/service-visits (lub na stronie https://www.tesla.cn/support/service-visits w Chinach).