Kalibracja kamer

Model Y musi precyzyjnie manewrować, gdy wykorzystywane są funkcje Autopilota. Dlatego też przed użyciem niektórych funkcji po raz pierwszy lub po określonych typach napraw serwisowych kamery muszą przejść proces autokalibracji. Dla wygody kierowcy na ekranie dotykowym wyświetlany jest wskaźnik postępu.

Po zakończeniu kalibracji funkcje Autopilota stają się dostępne. Kalibracja wymaga zazwyczaj przejechania 32–40 km (20–25 mil), jednak dokładna odległość zależy od warunków drogowych i pogody. Na przykład kalibracja zostanie ukończona szybciej podczas jazdy po prostej, wielopasmowej drodze, takiej jak autostrada o kontrolowanym dostępie, z dobrze widocznymi liniami pasów ruchu (zarówno na pasie ruchu, jak i na sąsiednich pasach). Wyłącznie wtedy, gdy pojazd Model Y po przejechaniu 160 km (100 mil) nie ukończy kalibracji w opisanych warunkach, należy skontaktować się z firmą Tesla.

Jeśli jedna z kamer utraciła prawidłowo skalibrowane położenie (na przykład z powodu wymiany kamery lub przedniej szyby), należy skasować ustawienia kalibracji. W tym celu dotknij pozycji Sterowanie > Serwis > Kalibracja kamery > Skasuj ustawienia kalibracji. Po skasowaniu ustawień kalibracji Model Y ponownie przeprowadzi kalibrację. Chociaż opcja Skasuj ustawienia kalibracji często pomaga wykonać ponowną kalibrację kamer, może nie rozwiązać wszystkich problemów z kamerami i czujnikami.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Do wykonania kalibracji kamery, niezbędne są dobrze widoczne linie pasów ruchu, zarówno na pasie, po którym porusza się pojazd, jak i na pasach sąsiednich (na co najmniej dwóch pasach po każdej stronie pojazdu). Aby zapewnić optymalne wyniki, należy jechać środkowym pasem wielopasmowej autostrady (najlepiej z co najmniej pięcioma pasami) o wyraźnych liniach i minimalnym ruchu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W przypadku próby użycia funkcji, która nie jest dostępna do czasu zakończenia procesu kalibracji, zostanie ona wyłączona, a na ekranie dotykowym wyświetlony zostanie komunikat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model Y musi powtarzać kalibrację po serwisie kamer przeprowadzonym w firmie Tesla, a w niektórych przypadkach także po aktualizacji oprogramowania.