Demontaż i montaż kołpaków Aero

Jeżeli pojazd Model Y jest wyposażony w kołpaki aero, należy je zdjąć, aby uzyskać dostęp do nakrętek kół.

Aby zdjąć kołpak aero:

  1. Mocno złap kołpak aero dwoma rękami.
  2. Pociągnij go do siebie, aby zwolnić zatrzaski.
    Kołpak aero ze strzałką skierowaną na zewnątrz opony

Aby założyć kołpak aero:

  1. Odpowiednio ustawić kołpak aero względem wentyla.
  2. Mocno nacisnąć środkową część kołpaka, aby go osadzić, a następnie przyciskać kołpak na całym obwodzie przy wszystkich szprychach. Podczas osadzania może być konieczne przytrzymywanie przeciwległej części kołpaka, aż wszystkie części przy szprychach zostaną osadzone.
  3. Mocno wcisnąć ręką środkową część kołpaka (ale nie uderzając ręką w kołpak), aby dobrze go osadzić.
  4. Po zakończeniu sprawdzić, czy jest osadzony prawidłowo, krótko pociągając każdą szprychę.
Symbol „T” na kołpaku aero zrównany z wentylem i strzałka skierowana od kołpaka w kierunku opony

W przypadku kół Gemini należy docisnąć kołpak na obwodzie do momentu, w którym wyrówna się z powierzchnią koła. Nacisnąć symbol Tesla „T” w środku, aż osłona zaskoczy na miejsce. Patrz , aby uzyskać więcej informacji.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Aby zapobiec spadaniu kołpaków aero, przed rozpoczęciem jazdy należy sprawdzić, czy są dokładnie zamocowane.