Włączanie i wyłączanie zasilania pojazdu

Można włączyć i wyłączyć zasilanie Model Y, jeżeli działa on w sposób nietypowy lub wyświetla nieokreślony alert.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli ekran dotykowy nie reaguje lub działa w sposób nietypowy, wypróbuj Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego przed włączeniem i wyłączeniem zasilania pojazdu.
  1. Włącz położenie postojowe.
  2. Na ekranie dotykowym wybierz opcję Sterowanie > Bezpieczeństwo > Wyłącz zasilanie.
  3. Zaczekaj co najmniej dwie minuty, nie podejmując żadnej interakcji z pojazdem. Nie otwieraj drzwi, nie dotykaj pedału hamulca ani ekranu dotykowego itp.
  4. Po dwóch minutach naciśnij pedał hamulca lub otwórz drzwi, aby aktywować pojazd.