Lampki stanu złącza mobilnego 2. generacji

W trakcie ładowania, gdy warunki są normalne, kontrolki logo Tesli świecą sekwencyjnie, a czerwona kontrolka nie świeci. Zidentyfikuj problemy, zwracając uwagę na te światła.

W niektórych przypadkach konieczne może być zresetowanie urządzenia poprzez odłączenie złącza mobilnego od pojazdu lub gniazda zasilania.

Zielone kontrolki Czerwona kontrolka Co to znaczy Co robić
Wszystko włączone przez 1 sekundę Wył. Sekwencja uruchamiania. Nic. Złącze mobilne się uruchamia.
Wszystko włączone Wył. Zasilanie włączone. Złącze mobilne jest zasilane i gotowe do pracy, ale nie ładuje. Upewnij się, że złącze mobilne jest podłączone do pojazdu.
Przesyłanie strumieniowe Wył. Trwa ładowanie. Nic. Złącze mobilne prowadzi ładowanie.
Przesyłanie strumieniowe 1 mignięcie Prąd ładowania został zmniejszony ze względu na wykrycie wysokiej temperatury złącza pojazdu. Odłączyć złącze mobilne od pojazdu, a następnie podłączyć z powrotem. Rozważyć ładowanie w chłodniejszym miejscu, np. w pomieszczeniu lub w cieniu. Jeśli błąd utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Przesyłanie strumieniowe 2 mignięcia Prąd ładowania jest redukowany z powodu wykrycia wysokiej temperaturze wtyczki wejściowej, która łączy się ze sterownikiem złącza mobilnego. Odłączyć złącze mobilne od pojazdu i od gniazda sieciowego. Upewnić się, że wtyczka jest w pełni włożona, podłączyć złącze mobilne do gniazda sieciowego, a następnie do pojazdu. Jeśli błąd utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Przesyłanie strumieniowe 3 mignięcia Prąd ładowania został zmniejszony ze względu na wykrycie wysokiej temperatury sterownika złącza mobilnego. Odłączyć złącze mobilne od pojazdu, a następnie podłączyć z powrotem. Rozważyć ładowanie w chłodniejszym miejscu, np. w pomieszczeniu lub w cieniu. Jeśli błąd utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Przesyłanie strumieniowe 4 mignięcia Prąd ładowania został zmniejszony ze względu na wykrycie wysokiej temperatury gniazda ściennego. Upewnić się, że gniazdo zasilania jest odpowiednie do ładowania i że wtyczka jest prawidłowo osadzona. Rozważyć podłączenie do innego gniazda. W razie braku pewności skonsultować się z elektrykiem.
Przesyłanie strumieniowe 5 mignięć Prąd ładowania jest redukowany z powodu wykrycia usterki we wtyczce. Upewnić się, że wtyczka złącza mobilnego jest prawidłowo podłączona.
Wył. 1 mignięcie Zwarcie doziemne. Prąd elektryczny przepływa w niekontrolowany sposób przez potencjalnie niebezpieczną ścieżkę. Odłączyć złącze mobilne od pojazdu, a następnie ponownie podłączyć. Spróbować podłączyć do innego gniazda. Jeśli błąd utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wył. 2 mignięcia Utrata uziemienia. Złącze mobilne wykrywa utratę uziemienia. Upewnić się, że gniazdo zasilania jest prawidłowo uziemione. Rozważyć podłączenie do innego gniazda. W razie braku pewności skonsultować się z elektrykiem.
Wył. 3 mignięcia Usterka przekaźnika/stycznika. Odłączyć złącze mobilne od pojazdu, a następnie ponownie podłączyć. Spróbować podłączyć do innego gniazda. Jeśli błąd utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wył. 4 mignięcia Zabezpieczenie nadnapięciowe lub podnapięciowe. Upewnić się, że gniazdo zasilania jest odpowiednie do ładowania i że wtyczka jest prawidłowo osadzona. Rozważyć podłączenie do innego gniazda. W razie braku pewności skonsultować się z elektrykiem.
Wył. 5 mignięć Usterka wtyczki. Upewnić się, że wtyczka złącza mobilnego jest prawidłowo podłączona.
Wył. 6 mignięć Błąd sygnału kontrolnego (pilotowego). Poziom sygnału kontrolnego jest nieprawidłowy. Odłączyć złącze mobilne od pojazdu, a następnie ponownie podłączyć. Spróbować podłączyć do innego gniazda. Jeśli błąd utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wył. 7 mignięć Błąd oprogramowania lub niedopasowanie. Zaktualizować oprogramowanie pojazdu, jeśli jest dostępna aktualizacja. Jeśli aktualizacja nie jest dostępna, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wył. Wł. Niepowodzenie autodiagnostyki. Odłączyć wtyczkę mobilną od pojazdu, a następnie podłączyć ją z powrotem. Jeśli błąd utrzymuje się, odłączyć wtyczkę mobilną od pojazdu i gniazda zasilania, a następnie podłączyć ją z powrotem.
Wszystko włączone 1 mignięcie Usterka termiczna. Rozważyć ładowanie w chłodniejszym miejscu, np. w pomieszczeniu lub w cieniu. Jeśli błąd utrzymuje się, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym.
Wszystko włączone 5 mignięć Usterka wtyczki. Prąd ładowania jest ograniczony do 8 A. Odłączyć złącze mobilne od pojazdu. Podłączyć ponownie złącze mobilne do pojazdu. Jeśli błąd utrzymuje się, odłączyć złącze mobilne od pojazdu i gniazda zasilania, a następnie podłączyć z powrotem.
Wył. Wył. Zanik zasilania. Odłączyć złącze mobilne i sprawdzić, czy gniazdo zasilania jest zasilane.