Ciśnienia w oponach

Wartości ciśnienia w oponach są wyświetlane na ekranie dotykowym w sekcji kart na ekranie stanu pojazdu lub po dotknięciu opcji Sterowanie > Serwis. Ciśnienie w każdej oponie jest pokazywane na wizualizacji Twojego pojazdu Model Y razem z informacją o czasie ostatniego pomiaru ciśnienia w oponach. Na ekranie dotykowym pokazywane są także zalecane wartości ciśnienia w zimnych oponach, aby ułatwić określenie jak bardzo zwiększyć ciśnienie w oponach. Za pomocą opcji Sterowanie > Wyświetlacz > Ciśnienie opon można wybrać, czy ciśnienie ma być podawane w barach czy psi.

Ciśnienie w oponach można również sprawdzać w aplikacji mobilnej Tesla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Może zajść potrzeba przejechania samochodem krótkiego odcinka, zanim wizualizacja pokaże wartości ciśnień w oponach.

Kontrola i zmiana ciśnienia w oponach

Wykonaj poniższe czynności, gdy opony będą zimne, a pojazd Model Y będzie zaparkowany od ponad trzech godzin:

 1. Wartości ciśnień, do jakich powinny być napompowane opony, można znaleźć na etykiecie dotyczącej opon i obciążeń (Tire and Loading Information), która jest umieszczona po stronie kierowcy na środkowym słupku drzwi.
 2. Zdejmij zakrętkę wentyla.
 3. Zmierz ciśnienie, zakładając na wentyl końcówkę dokładnego manometru i odpowiednio ją dociskając.
 4. W razie potrzeby dopompuj oponę lub spuść powietrze, aby uzyskać zalecane ciśnienie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Powietrze można spuścić, naciskając metalowy trzonek w środku otworu wentyla.
 5. Ponownie sprawdź ciśnienie za pomocą dokładnego manometru.
 6. W razie potrzeby powtarzaj kroki 3 i 4 aż do uzyskania prawidłowego ciśnienia w oponie.
 7. Nałóż ponownie zakrętkę, aby zabezpieczyć wentyl przed brudem. Od czasu do czasu sprawdzaj, czy wentyl nie jest uszkodzony i czy nie przepuszcza powietrza.

Utrzymywanie ciśnienia w oponach

Opony należy utrzymywać w stanie napompowanym do ciśnień podanych na etykiecie informacyjnej dotyczącej opon i obciążeń (Tire and Loading Information), nawet jeżeli umieszczona tam wartość różni się od ciśnienia nadrukowanego na samej oponie lub podanego w poniższej tabeli. Etykieta informacyjna dotycząca opon i obciążeń znajduje się na środkowym słupku drzwi i jest widoczna, drzwi kierowcy są otwarte.

Podczas holowania przyczepy nie należy kierować się wartościami ciśnień podanymi na etykiecie dotyczącej opon i obciążeń. Zamiast tego należy zapoznać się z wartościami ciśnienia podanymi w rozdziale o holowaniu w instrukcji użytkownika.

Pomarańczowa ikona w postaci wykrzyknika wewnątrz symbolu opony
Kontrolka Ciśnienie opon na ekranie dotykowym ostrzega, że ciśnienie w co najmniej jednej oponie jest zbyt niskie (lub zbyt wysokie).

Kontrolka Ciśnienie opon nie wyłącza się automatycznie po dostosowaniu ciśnienia w oponach. Po uzyskaniu zalecanego ciśnienia w oponach pojazd musi przez krótki czas jechać z prędkością co najmniej 25 km/h (15 mph), aby mógł włączyć się system monitorowania ciśnienia w oponach TPMS, który wyłącza kontrolkę Ciśnienie opon.

Jeżeli po włączeniu pojazdu Model Y kontrolka miga przez minutę, oznacza to wykrycie usterki systemu TPMS.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ciśnienie opon w pojeździe spada przy niskiej temperaturze zewnętrznej. Jeżeli pojawia się kontrolka systemu TPMS, napompuj opony przed rozpoczęciem jazdy. Ciśnienie w oponach ulega obniżeniu o 1 psi na każde 6°C (10°F) spadku temperatury zewnętrznej. Odpowiednie ciśnienie opon pozwala zabezpieczyć je przed wybojami i zwiększyć zasięg.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Zbyt niskie ciśnienie jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia opon. Może ono także powodować ich przegrzewanie, a tym samym skutkować poważnymi pęknięciami, rozklejaniem się bieżnika lub wybuchem opony, co prowadzi do nagłej utraty panowania nad pojazdem i zwiększonego ryzyka obrażeń. Zbyt niskie ciśnienie zmniejsza także zasięg jazdy pojazdu i trwałość bieżnika opon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Ciśnienie sprawdza się na zimnych oponach za pomocą odpowiedniego manometru. Ciśnienie w oponie zmienia się na skutek temperatury już po przejechaniu ok. 1,6 km (1 mili). Wpływ na ciśnienie w oponach może mieć również upał i bezpośrednie światło słoneczne. W razie potrzeby sprawdzenia ciśnienia w ciepłych oponach należy spodziewać się wyższych ciśnień. Nie należy upuszczać powietrza z ciepłych opon w celu uzyskania wartości ciśnienia określonej dla opon zimnych. Opona gorąca, która wykazuje wartość ciśnienia zalecaną dla opony zimnej lub niższą wartość, jest niedopompowana w stopniu powodującym zagrożenie.