Wymiana baterii w kluczyku zdalnego sterowania

W normalnych warunkach użytkowania bateria kluczyka zdalnego sterowania wystarcza na okres do jednego roku, w zależności od wersji pilota i wybranych ustawień pojazdu. Gdy bateria ulegnie rozładowaniu, na ekranie dotykowym wyświetlany jest odpowiedni komunikat.

Aby wymienić baterię w kluczyku zdalnego sterowania:

 1. Połóż kluczyk zdalnego sterowania przyciskami w dół na miękkiej powierzchni i zdejmij pokrywkę na spodzie, używając małego płaskiego przedmiotu.
 2. Wyjmij baterię z zacisków.
 3. Włóż nową baterie (typ CR2032) stroną „+” do góry, starając się nie dotykać jej płaskich powierzchni.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Przed włożeniem baterii do kluczyka należy wytrzeć ją do czysta i nie dotykać jej płaskich powierzchni. Bateria będzie pracować krócej, jeśli na płaskich powierzchniach pozostaną ślady palców.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Baterie CR2032 można kupić w każdym punkcie sprzedaży baterii.
 4. Trzymając spodnią pokrywkę pod kątem, ustaw jej zatrzaski naprzeciwko odpowiednich szczelin w kluczyku zdalnego sterowania, a następnie wciśnij pokrywkę tak, aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.
 5. Sprawdź, czy kluczyk zdalnego sterowania działa poprzez zablokowanie i odblokowanie Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Baterie do kluczyków zdalnego sterowania stwarzają zagrożenie poparzeniem chemicznym i nie należy ich połykać. Kluczyk zdalnego sterowania zawiera baterię pastylkową. Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu dwóch godzin i doprowadzić do śmierci. Nowe oraz zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeśli pojemnik na baterie nie umożliwia bezpiecznego zamknięcia, należy zaprzestać używania urządzenia i chronić je przed dostępem dzieci. W przypadku podejrzenia połknięcia baterii lub dostania się jej do wnętrza ciała w inny sposób należy bezzwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej.