Okresy międzyprzęglądowe dla pojazdu

Zasadniczo pojazd należy poddawać serwisowi zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba. W celu zapewnienia stałej niezawodności i sprawności pojazdu Model Y firma Tesla zaleca jednak następujące czynności konserwacyjne i okresy międzyprzeglądowe.
  • Kontrola stanu płynu hamulcowego co 4 lata (w razie potrzeby wymiana)*.
  • Wymiana woreczka z osuszaczem układu klimatyzacji co 4 lata.
  • Wymiana kabinowego filtra powietrza co 2 lata (lub 3 lata w przypadku filtrów HEPA i filtrów węglowych, w zależności od wyposażenia). W przypadku Chin wymiana filtrów HEPA i filtrów węglowych co rok.
  • Wymiana filtra HEPA co 3 lata (lub co rok w przypadku Chin)
  • Czyszczenie i smarowanie zacisków hamulcowych co rok lub co 12 500 mil (20 000 km) (dotyczy obszarów, w których w zimie drogi są posypywane solą)
  • Rotacja opon co 6250 mil (10 000 km) lub gdy różnica w głębokości bieżnika osiągnie lub przekroczy 2/32″ (1,5 mm) zależnie od tego, co nastąpi wcześniej

* Intensywne hamowanie podczas holowania, zjazdów ze wzniesień lub jazdy wyczynowej — zwłaszcza w warunkach wysokiej temperatury i dużej wilgotności — może skutkować koniecznością częstszej kontroli i wymiany płynu hamulcowego.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Każdą procedurę opisaną w tym podręczniku należy wykonywać w suchym i dobrze oświetlonym miejscu. Dla własnego bezpieczeństwa należy wykonywać zabieg tylko wtedy, gdy czujemy się komfortowo, i zawsze postępować zgodnie ze wszystkimi dostarczonymi instrukcjami.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku otwarcia zbiornika płynu chłodzącego akumulator.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Podane okresy dotyczą jazdy w zwykłych warunkach i typowego sposobu prowadzenia samochodu. Pojazd Model Y powinien być serwisowany według potrzeb. Zależnie od różnych okoliczności, takich jak sposób prowadzenia pojazdu, użytkowanie, warunki środowiskowe itp., może zaistnieć potrzeba wymiany powyższych elementów konserwacyjnych częściej lub rzadziej niż podano w specyfikacji. Powyższej listy nie należy traktować jako wyczerpującej. Nie obejmuje ona także części eksploatacyjnych, takich jak wycieraczki, klocki hamulcowe, niskonapięciowy akumulator kwasowo-ołowiowy (zależnie od wyposażenia) itp.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i awarii, które powstaną na skutek prac serwisowych i napraw wykonanych przez osoby niebędące serwisantami z certyfikatem firmy Tesla.