Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego

Można ponownie uruchomić ekran dotykowy, jeśli nie reaguje lub działa w sposób nietypowy.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Ekran dotykowy można uruchomić ponownie tylko wtedy, gdy pojazd stoi z włączonym położeniem postojowym. W trakcie tego procesu niedostępne są informacje o stanie pojazdu, ostrzeżenia, kamera cofania itp.
  1. Włącz położenie postojowe.
  2. Naciśnij oba przyciski przewijania na kierownica i przytrzymaj je, aż ekran dotykowy zmieni kolor na czarny.
    Kierownica ze zbliżeniem na strzałki w górę wskazujące na lewy i prawy przycisk przewijania.
  3. Ekran uruchomi się ponownie po ok. 30 sekundach. Jeżeli po upływie kilku minut ekran nadal nie będzie reagować lub będzie działać nieprawidłowo, spróbuj wyłączyć i włączyć zasilanie pojazdu (jeśli to możliwe). Patrz Włączanie i wyłączanie zasilania pojazdu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Naciśnięcie przycisków przewijania powoduje tylko ponowne uruchomienie ekranu dotykowego. Nie uruchamia ponownie żadnego innego elementu pojazdu i nie włącza ani nie wyłącza zasilania Model Y.