Ponowne uruchamianie ekranu dotykowego

Można ponownie uruchomić ekran dotykowy, jeśli nie reaguje lub działa w sposób nietypowy.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Ekran dotykowy można uruchomić ponownie tylko wtedy, gdy pojazd stoi z włączonym położeniem postojowym. W trakcie tego procesu niedostępne są informacje o stanie pojazdu, ostrzeżenia, kamera cofania itp.
  1. Włącz położenie postojowe.
  2. Naciśnij oba przyciski przewijania na kierownica i przytrzymaj je, aż ekran dotykowy zmieni kolor na czarny. Wciśnięcie pedału hamulca podczas przytrzymywania przycisków przewijania nie ma na nic wpływu i nie jest wymagane.
    Kierownica ze zbliżeniem na strzałki w górę wskazujące na lewy i prawy przycisk przewijania.
  3. Po kilku sekundach pojawi się logo Tesla. Ekran uruchomi się ponownie po ok. 30 sekundach. Jeżeli po upływie kilku minut ekran nadal nie będzie reagować lub będzie działać nieprawidłowo, spróbuj wyłączyć i włączyć zasilanie pojazdu (jeśli to możliwe). Patrz Włączanie i wyłączanie zasilania pojazdu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Naciśnięcie przycisków przewijania powoduje tylko ponowne uruchomienie ekranu dotykowego. Nie uruchamia ponownie żadnego innego elementu pojazdu i nie włącza ani nie wyłącza zasilania Model Y.