Calibratge de les finestres

En el cas poc probable que una finestra tingui un comportament inesperat (toca la motllura brillant, no s'obre o tanca correctament, s'abaixa més del normal en obrir la porta, etc.), podeu calibrar-la per solucionar el problema.

Per calibrar una finestra:

  1. Tanqueu la porta de la finestra que no funciona correctament.
  2. Asseieu-vos al seient del conductor i tanqueu la porta del conductor.
  3. Feu servir l’interruptor de la finestra de la porta del conductor per pujar la finestra afectada fins que s’aturi.
  4. Feu servir l’interruptor de la finestra de la porta del conductor per baixar la finestra afectada fins que s’aturi.
  5. Repetiu el pas 3 i pugeu la finestra afectada fins que quedi aturada.

Ara la finestra hauria d'estar calibrada. Si el problema continua després de provar el procediment de calibratge un parell de cops, proveu Inspecció del llum de terra. Si no funciona, poseu-vos en contacte amb Tesla.