Desbloquejar i començar a utilitzar l'aplicació mòbil

Podeu utilitzar l'aplicació mòbil per desbloquejar i iniciar Model Y. Això pot ser útil en els casos en què no tingueu la targeta o el clauer, tingueu problemes amb el telèfon-clau o no estigueu físicament a prop del vehicle (per exemple, si voleu obrir el vehicle per a la vostra parella des de l'altra banda de la ciutat ).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Nota
Tant el telèfon com el vehicle han d'estar connectats activament al servei cel·lular i l'accés mòbil ha d'estar habilitat a la pantalla tàctil (Controls > Seguretat i protecció > Permetre Accés Mòbil) per permetre que l'aplicació mòbil es comuniqui amb el vostre vehicle. Tesla recomana que sempre tingueu una clau funcional disponible si aparqueu el vehicle en una zona amb cobertura per a mòbils limitada o sense cobertura, com ara un aparcament interior o un garatge.

Per desbloquejar el vostre vehicle mitjançant l'aplicació mòbil:

 1. Obriu l'aplicació mòbil de Tesla al vostre telèfon.
 2. Toqueu la icona de bloqueig
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Nota
  Recordeu prémer la icona de bloqueig quan estigueu a punt per bloquejar el vehicle.
  .

Per iniciar el vehicle mitjançant l'aplicació mòbil:

 1. Obriu l'aplicació mòbil de Tesla al vostre telèfon.
 2. Toqueu Controls > Inicia.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Nota
  Tindreu dos minuts per començar a conduir després d'habilitar la conducció sense clau. Si el període de dos minuts ha expirat abans de començar a conduir, haureu de tornar a habilitar la conducció sense clau.