Com programar el servei

Programar el servei

Programar una visita de servei des de l’aplicació mòbil és molt senzill. Després de tocar Programar el servei, seleccioneu el tipus de servei que necessiteu i seguiu les indiccions de l’aplicació mòbil. Faciliteu el major nombre de dades possible, per exemple:

  • Fotos, enregistraments de so o vídeos.
  • Data, hora i zona horària en què s’ha produït l’incident.
  • País d’ús i ubicació.
  • Velocitat aproximada a què circulava el vehicle (si s'escau).
  • Condicions ambientals (pluja, neu, frec, etc.).
  • Nom i tipus de carretera (si s’escau).
  • Qualitat de les línies de carril (si s’escau).
  • Configuració del vehicle aplicable.
  • Símptomes identificables.

Visiteu https://www.tesla.com/support/service-visits per a més informació sobre com programar un servei tècnic.