การเปิดกระโปรงหน้าโดยไม่มีไฟฟ้า

ในกรณีที่มีโอกาสเกิดน้อยที่ Model Y ไม่มีกำลังไฟฟ้า แรงดันไฟต่ำ คุณจะไม่สามารถเปิดฝากระโปรงรถโดยใช้หน้าจอสัมผัส กุญแจรีโมต หรือแอปมือถือได้ วิธีการเปิดฝากระโปรงรถในสถานการณ์นี้:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
ขั้นตอนต่อไปนี้จะเปิดฝากระโปรงรถไม่ได้หาก Model Y ล็อกอยู่และมีกำลังไฟฟ้า แรงดันไฟต่ำ
ภาพระยะใกล้ของฝาครอบตะขอลากจูงด้านหน้า

 1. ค้นหาแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟต่ำ ภายนอก (เช่น เครื่องจัมป์สตาร์ตแบบพกพา)
 2. ปลดฝาครอบตะขอลากจูงโดยกดที่ขอบขวาบนของฝาครอบให้แน่นจนหมุนเข้าด้านใน จากนั้นค่อย ๆ ดึงส่วนที่ยกขึ้นเข้าหาตัวคุณ
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  ขั้วบวกหรือขั้วลบอาจติดเข้ากับฝาครอบตะขอลากจูง โดยขึ้นอยู่กับวันที่ผลิต
  ด้านหน้าของรถที่มีช่องซูมและลูกศรระบุให้กดที่มุมขวาบนเพื่อถอดฝาครอบตะขอลากจูงออก
 3. ดึงสายไฟสองเส้นออกจากช่องเปิดตะขอลากจูงเพื่อให้มองเห็นขั้วทั้งสอง
  ฝาครอบตะขอลากจูงถูกปลดออกพร้อมกับขั้วต่อที่แสดง
 4. เชื่อมต่อสายขั้วบวก (+) สีแดงของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟต่ำ เข้ากับขั้วบวก (+) สีแดง
 5. เชื่อมต่อสายขั้วลบ (-) สีดำของแหล่งจ่ายไฟ แรงดันไฟต่ำ เข้ากับขั้วลบ (-) สีดำ
  แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับขั้ว
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  การใช้ไฟฟ้า แรงดันไฟต่ำ ภายนอกต่อเข้ากับขั้วต่อเหล่านี้จะปลดสลักของฝากระโปรงหน้าเท่านั้น คุณไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ แรงดันไฟต่ำ ได้โดยใช้ขั้วเหล่านี้
 6. เปิดแหล่งจ่ายไฟภายนอก (ดูคำแนะนำของผู้ผลิต) สลักฝากระโปรงหน้าจะปลดออกทันที และตอนนี้คุณสามารถเปิดฝากระโปรงหน้าเพื่อเข้าถึงพื้นที่กระโปรงหน้าได้
 7. ถอดสายทั้งสองออก โดยเริ่มต้นด้วยสายขั้วลบ (-) สีดำ
 8. หากลากรถขึ้นรถบรรทุกพื้นเรียบ อย่าเพิ่งปิดฝาครอบตะขอลากจูง หากจำเป็น ให้ติดตั้งฝาครอบตะขอลากจูงโดยสอดสายไฟเข้าไปในช่องเปิดตะขอลากจูงและจัดฝาครอบตะขอลากจูงให้อยู่ในตำแหน่ง แล้วล็อกเข้าที่
  ลูกศรแสดงการติดตั้งฝาครอบตะขอลากจูง