การเปลี่ยนใบที่ปัดน้ำฝน

ควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใบปัดน้ำฝนที่เปลี่ยนใหม่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้
 • ใบปัดน้ำฝนฝั่งคนขับต้องยาว 26 นิ้ว (650 มม.) ส่วนใบปัดน้ำฝนฝั่งผู้โดยสารต้องยาว 20 นิ้ว (500 มม.)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อของใบปัดน้ำฝนอันใหม่เหมือนกับขั้วต่อของใบปัดน้ำฝนอันเดิม เนื่องจากขั้วต่อที่แตกต่างกันอาจทำให้ใบปัดน้ำฝนอันใหม่ไม่สามารถต่อกับก้านปัดน้ำฝนของรถได้

คุณสามารถซื้อใบปัดน้ำฝนสำหรับเปลี่ยนได้ที่ Tesla Shop (หรือ https://shop.tesla.cn/ สำหรับประเทศจีน)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
ติดตั้งเฉพาะใบปัดน้ำฝนอันใหม่ที่เหมือนกับใบปัดน้ำฝนอันเดิมเท่านั้น การใช้ใบปัดน้ำฝนที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ระบบปัดน้ำฝนและกระจกหน้ารถเสียหายได้

วิธีเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนมีดังนี้

 1. เข้าเกียร์จอดแล้วปิดที่ปัดน้ำฝน
 2. แตะการควบคุม > บริการ > โหมดบริการที่ปัดน้ำฝนเพื่อย้ายที่ปัดน้ำฝนไปยังตำแหน่งบริการ
 3. ยกก้านปัดน้ำฝนออกห่างจากกระจกหน้ารถเล็กน้อย พอให้เข้าถึงใบปัดน้ำฝนได้
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ข้อควรระวัง
  ใบปัดน้ำฝนไม่ล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ยกขึ้น อย่ายกก้านปัดน้ำฝนออกห่างจากตำแหน่งที่เหมาะสมจนเกินไป
 4. วางผ้าขนหนูกั้นระหว่างก้านปัดน้ำฝนกับกระจกหน้ารถเพื่อไม่ให้ขูดกระจกหน้ารถเป็นรอยหรือทำกระจกร้าว
 5. ถือก้านปัดน้ำฝนไว้แล้วกดแถบล็อกขณะเลื่อนใบปัดน้ำฝนลงไปตามก้านปัดน้ำฝน
  ช่องซูมแสดงใบปัดน้ำฝนที่มีลูกศรชี้ไปที่แถบและลูกศรอีกอันชี้ให้ดึงออกจากกัน
 6. จัดตำแหน่งใบปัดน้ำฝนอันใหม่บนก้านปัดน้ำฝนและเลื่อนใบปัดน้ำฝนไปจนสุดปลายของก้านปัดน้ำฝนจนล็อกเข้าที่
 7. ปิดโหมดบริการที่ปัดน้ำฝนเพื่อให้ที่ปัดน้ำฝนกลับสู่ตำแหน่งปกติ