การปรับเทียบกระจก

ในกรณีที่กระจกทำงานผิดปกติซึ่งไม่น่าเกิดขึ้น (สัมผัสกับกันกระแทกที่สว่าง ไม่สามารถเปิดหรือปิดได้อย่างถูกต้อง เลื่อนลงมามากกว่าปกติเมื่อประตูเปิด เป็นต้น) คุณสามารถปรับเทียบกระจกเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้

วิธีปรับเทียบกระจก:

  1. ปิดประตูที่มีกระจกซึ่งได้รับผลกระทบ
  2. นั่งเบาะคนขับและปิดประตูคนขับ
  3. ใช้สวิตช์กระจกบนประตูคนขับยกกระจกที่ได้รับผลกระทบขึ้นจนสุด
  4. ใช้สวิตช์กระจกบนประตูคนขับลดกระจกที่ได้รับผลกระทบลงจนสุด
  5. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ซ้ำอีกครั้ง และยกกระจกที่ได้รับผลกระทบขึ้นจนสุด

ตอนนี้กระจกควรได้รับการปรับเทียบแล้ว หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากพยายามดำเนินการขั้นตอนการปรับเทียบสองครั้ง ลอง การตรวจสอบไฟส่องพื้น หากขั้นตอนนี้ใช้งานไม่ได้ โปรดติดต่อ Tesla