ไฟแสดงสถานะหัวชาร์จเคลื่อนที่ Gen 2

เมื่ออยู่ระหว่างการชาร์จและสภาวะต่าง ๆ เป็นปกติ ไฟโลโก้ Tesla จะสว่างขึ้นตามลำดับและไฟสีแดงจะดับลง ระบุปัญหาโดยให้สังเกตไฟเหล่านี้

ในบางกรณี คุณอาจต้องรีเซ็ตอุปกรณ์โดยถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่ออกจากรถหรือจากเต้ารับไฟฟ้า

ไฟสีเขียว ไฟสีแดง ความหมาย สิ่งที่ต้องทำ
สว่างทั้งหมด 1 วินาที ปิด ลำดับการเริ่มต้น ไม่มีอะไร หัวชาร์จเคลื่อนที่กำลังเริ่มทำงาน
สว่างทั้งหมด ปิด เปิดเครื่อง หัวชาร์จเคลื่อนที่ได้รับพลังงานและอยู่ในสถานะสแตนด์บาย แต่ไม่ชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่เข้ากับรถแล้ว
สว่างขึ้น ปิด กำลังชาร์จ ไม่มีอะไร หัวชาร์จเคลื่อนที่ชาร์จได้สำเร็จ
สว่างขึ้น กะพริบ 1 ครั้ง กระแสไฟในการชาร์จลดลงเนื่องจากตรวจพบอุณหภูมิสูงในหัวชาร์จรถ ถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่ออกจากรถ แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ พิจารณาการชาร์จในบริเวณที่เย็นกว่า เช่น ในอาคารหรือในที่ร่ม หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
สว่างขึ้น กะพริบ 2 ครั้ง กระแสไฟในการชาร์จลดลงเนื่องจากตรวจพบอุณหภูมิสูงในปลั๊กอินพุตที่เชื่อมต่อกับตัวควบคุมหัวชาร์จเคลื่อนที่ ถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่ออกจากทั้งรถยนต์และผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปจนสุดแล้ว โดยเสียบปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่เข้ากับผนังก่อน จากนั้นเสียบเข้ากับรถ หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
สว่างขึ้น กะพริบ 3 ครั้ง กระแสไฟในการชาร์จลดลงเนื่องจากตรวจพบอุณหภูมิสูงในตัวควบคุมหัวชาร์จเคลื่อนที่ ถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่ออกจากรถ แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ พิจารณาการชาร์จในบริเวณที่เย็นกว่า เช่น ในอาคารหรือในที่ร่ม หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
สว่างขึ้น กะพริบ 4 ครั้ง กระแสไฟในการชาร์จลดลงเนื่องจากตรวจพบอุณหภูมิสูงในปลั๊กที่ผนัง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับเหมาะสำหรับการชาร์จและเสียบปลั๊กอย่างถูกต้อง ลองเชื่อมต่อกับเต้ารับอื่น หากไม่แน่ใจ ให้ถามช่างไฟฟ้าของคุณ
สว่างขึ้น กะพริบ 5 ครั้ง กระแสไฟในการชาร์จลดลงเนื่องจากตรวจพบข้อผิดพลาดในอะแดปเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่ออะแดปเตอร์ของหัวชาร์จเคลื่อนที่อย่างถูกต้อง
ปิด กะพริบ 1 ครั้ง ข้อผิดพลาดของสายดิน กระแสไฟฟ้ารั่วไหลผ่านเส้นทางที่อาจไม่ปลอดภัย ถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่ออกจากรถ แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ ลองใช้เต้ารับอื่น หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
ปิด กะพริบ 2 ครั้ง ไม่พบสายดิน หัวชาร์จเคลื่อนที่ตรวจไม่พบสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับไฟฟ้าต่อสายดินอย่างเหมาะสม ลองเชื่อมต่อกับเต้ารับอื่น หากไม่แน่ใจ ให้ถามช่างไฟฟ้าของคุณ
ปิด กะพริบ 3 ครั้ง ข้อผิดพลาดของรีเลย์/คอนแทกเตอร์ ถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่ออกจากรถ แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ ลองใช้เต้ารับอื่น หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
ปิด กะพริบ 4 ครั้ง การป้องกันแรงดันไฟเกินหรือต่ำกว่าปกติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับเหมาะสำหรับการชาร์จและเสียบปลั๊กอย่างถูกต้อง ลองเชื่อมต่อกับเต้ารับอื่น หากไม่แน่ใจ ให้ถามช่างไฟฟ้าของคุณ
ปิด กะพริบ 5 ครั้ง ข้อผิดพลาดของอะแดปเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่ออะแดปเตอร์ของหัวชาร์จเคลื่อนที่อย่างถูกต้อง
ปิด กะพริบ 6 ครั้ง ข้อผิดพลาดของสัญญาณนำร่อง ระดับสัญญาณนำร่องไม่ถูกต้อง ถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่ออกจากรถ แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ ลองใช้เต้ารับอื่น หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
ปิด กะพริบ 7 ครั้ง ซอฟต์แวร์ผิดพลาดหรือไม่ตรงกัน อัปเดตซอฟต์แวร์ของรถ หากมี หากไม่มีการอัปเดต โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
ปิด เปิด การตรวจสอบตนเองล้มเหลว ถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่ออกจากรถ แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ ให้ถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่จากทั้งรถยนต์และเต้ารับไฟฟ้า แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่
สว่างทั้งหมด กะพริบ 1 ครั้ง ข้อผิดพลาดจากความร้อน พิจารณาการชาร์จในบริเวณที่เย็นกว่า เช่น ในอาคารหรือในที่ร่ม หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
สว่างทั้งหมด กะพริบ 5 ครั้ง ข้อผิดพลาดของอะแดปเตอร์ กระแสไฟในการชาร์จถูกจำกัดไว้ที่ 8A ถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่ออกจากรถ เสียบปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่กลับเข้าไปในรถ หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ ให้ถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่จากทั้งรถยนต์และเต้ารับไฟฟ้า จากนั้นเสียบกลับเข้าไปใหม่
ปิด ปิด สูญเสียพลังงาน ถอดปลั๊กหัวชาร์จเคลื่อนที่ออกและตรวจสอบว่าเต้ารับไฟฟ้ามีไฟหรือไม่