การจัดการกุญแจ

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
กุญแจรีโมตอาจไม่พร้อมใช้งานบนรถบางคัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคตลาดและการกำหนดค่ารถ

หากต้องการแสดงรายการกุญแจทั้งหมดที่สามารถเข้าถึง Model Y ได้ ให้แตะการควบคุม > ล็อก ไอคอนจะแสดงข้าง ๆ กุญแจแต่ละรายการเพื่อระบุว่ากุญแจนั้นคือกุญแจโทรศัพท์ คีย์การ์ด หรือกุญแจรีโมต (หากมีให้บริการ) ใช้รายการนี้เพื่อจัดการกุญแจที่สามารถเข้าใช้รถ Model Y ของคุณได้

Model Y รองรับกุญแจสูงสุด 19 รายการ เมื่อถึงขีดจำกัดนี้ คุณต้องลบกุญแจออกก่อนเพิ่มกุญแจใหม่

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
คุณสามารถใช้กุญแจเดียวกันกับรถ Model Y มากกว่าหนึ่งคัน วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ต้องจัดการกับกุญแจหลายรายการเมื่อเปลี่ยนรถ หากคุณปรับแต่งชื่อของคีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วสำหรับรถ Model Y หนึ่งคัน (โดยแตะไอคอนดินสอ) รถ Model Y คันอื่น ๆ ที่คีย์การ์ดได้รับการตรวจสอบสิทธิ์แล้วจะแสดงชื่อที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
หากคุณกำลังเช่ารถ ให้ติดต่อบริษัทให้เช่าของคุณเพื่อเพิ่มหรือลบกุญแจ

การเพิ่มกุญแจจากหน้าจอสัมผัส

หากคุณมีคีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตที่จับคู่กับรถของคุณไว้แล้ว คุณสามารถจับคู่กุญแจใหม่ได้โดยใช้หน้าจอสัมผัส

 1. ในหน้าจอสัมผัส ให้แตะ การควบคุม > การล็อก > กุญแจ > เพิ่มกุญแจ
 2. สแกนคีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตใหม่กับตัวอ่านการ์ดที่อยู่ด้านหลังช่องวางแก้วด้านบนคอนโซลกลาง หลังจากตรวจพบคีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตใหม่แล้ว ให้นำออกจากตัวอ่านการ์ด
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  เมื่อเพิ่มกุญแจรีโมต กุญแจนั้นต้องอยู่ในอุณหภูมิห้อง การจับคู่กุญแจรีโมตที่เย็นจัดไม่สามารถทำได้
 3. สแกนคีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตที่จับคู่กับรถไว้แล้วเพื่อยืนยันการจับคู่กุญแจใหม่
 4. เมื่อเสร็จสิ้น รายการกุญแจจะมีกุญแจใหม่รวมอยู่ด้วย แตะไอคอนดินสอที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแต่งชื่อของกุญแจ

การเพิ่มกุญแจจากแอปมือถือ

ในกรณีที่คุณไม่มีคีย์การ์ดที่ใช้งานได้หรือกุญแจรีโมต คุณสามารถเพิ่มกุญแจใหม่ได้โดยใช้แอป Tesla บนมือถือ

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
มีเพียงเจ้าของรถเท่านั้นที่สามารถจับคู่กุญแจใหม่ได้โดยใช้แอปมือถือ
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
การจับคู่กุญแจด้วยแอปมือถือจะรองรับแอป Tesla บนมือถือเวอร์ชัน 4.29.0 สำหรับรถยนต์ที่มีซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 2022.40 ขึ้นไป
 1. ขณะอยู่ภายในหรืออยู่ใกล้กับรถ ให้เปิดแอป Tesla บนมือถือบนสมาร์ทโฟนของคุณ
 2. ในแอปมือถือ ให้แตะ ความปลอดภัยและผู้ขับขี่ จากนั้นแตะ เพิ่มคีย์การ์ด
 3. สแกนคีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตใหม่กับตัวอ่านการ์ดที่อยู่ด้านหลังช่องวางแก้วด้านบนคอนโซลกลาง
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  เมื่อเพิ่มกุญแจรีโมต กุญแจนั้นต้องอยู่ในอุณหภูมิห้อง การจับคู่กุญแจรีโมตที่เย็นจัดไม่สามารถทำได้
 4. เมื่อจับคู่กุญแจสำเร็จแล้ว แอปมือถือจะแสดงข้อความยืนยัน แตะเสร็จสิ้นในแอปมือถือ และถอดคีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตออกจากตัวอ่านการ์ด
 5. เมื่อเสร็จสิ้น รายการกุญแจบนหน้าจอสัมผัสจะมีกุญแจใหม่รวมอยู่ด้วย แตะไอคอนดินสอที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแต่งชื่อของกุญแจ

การลบกุญแจ

เมื่อคุณไม่ต้องการให้กุญแจเข้าใช้รถ Model Y ได้อีก (เช่น คุณทำโทรศัพท์หรือคีย์การ์ด กุญแจอื่น ๆ หาย) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลบกุญแจออก

 1. ในหน้าจอสัมผัส ให้แตะ การควบคุม > การล็อก
 2. ในรายการกุญแจ ค้นหากุญแจที่คุณต้องการลบออกและแตะไอคอนถังขยะที่เกี่ยวข้อง
 3. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้สแกนกุญแจที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วกับตัวอ่านการ์ดเพื่อยืนยันการลบ เมื่อเสร็จสิ้น รายการกุญแจจะไม่มีกุญแจที่ลบออกอีกต่อไป
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
Model Y ต้องใช้คีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วอย่างน้อยหนึ่งรายการทุกครั้ง หากมีเพียงคีย์การ์ดเดียวที่เหลืออยู่ในรายการกุญแจ คุณจะไม่สามารถลบกุญแจออกได้

การเปลี่ยนคีย์การ์ด

หากคุณทำคีย์การ์ดหาย คุณสามารถซื้อคีย์การ์ดใหม่ได้ที่ Tesla Shop เมื่อพร้อมที่จะจับคู่ เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนด้านบน อย่าลืมลบคีย์การ์ดเก่าของคุณออกจากการควบคุม > ล็อก > กุญแจเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย