การเพิ่มและการลบกุญแจ

หากต้องการเพิ่มกุญแจใหม่:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
เมื่อเพิ่มกุญแจรีโมต กุญแจนั้นต้องอยู่ในอุณหภูมิห้อง การจับคู่กุญแจรีโมตที่เย็นจัดไม่สามารถทำได้
  1. ในหน้าจอสัมผัส ให้แตะ การควบคุม > การล็อก > กุญแจ > เพิ่มกุญแจ
  2. สแกนคีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตใหม่กับตัวอ่านการ์ดที่อยู่ด้านหลังช่องวางแก้วด้านบนคอนโซลกลาง หลังจากตรวจพบคีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตใหม่แล้ว ให้นำออกจากตัวอ่านการ์ด
  3. สแกนคีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตที่จับคู่กับรถไว้แล้วเพื่อยืนยันการจับคู่กุญแจใหม่
  4. เมื่อเสร็จสิ้น รายการกุญแจจะมีกุญแจใหม่รวมอยู่ด้วย แตะไอคอนดินสอที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแต่งชื่อของกุญแจ

การลบกุญแจ:

เมื่อคุณไม่ต้องการให้กุญแจเข้าใช้รถ Model Y ได้อีก (เช่น คุณทำโทรศัพท์หรือคีย์การ์ด กุญแจอื่น ๆ หาย) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลบกุญแจออก

  1. ในหน้าจอสัมผัส ให้แตะ การควบคุม > การล็อก
  2. ในรายการกุญแจ ค้นหากุญแจที่คุณต้องการลบออกและแตะไอคอนถังขยะที่เกี่ยวข้อง
  3. เมื่อได้รับข้อความแจ้ง ให้สแกนกุญแจที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วกับตัวอ่านการ์ดเพื่อยืนยันการลบ เมื่อเสร็จสิ้น รายการกุญแจจะไม่มีกุญแจที่ลบออกอีกต่อไป
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
Model Y ต้องใช้คีย์การ์ดหรือกุญแจรีโมตที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วอย่างน้อยหนึ่งรายการทุกครั้ง หากมีเพียงคีย์การ์ดเดียวที่เหลืออยู่ในรายการกุญแจ คุณจะไม่สามารถลบกุญแจออกได้