การทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ

หากหัวฉีดน้ำของที่ฉีดน้ำบนกระจกหน้ารถอุดตัน ให้ใช้ลวดเส้นเล็กดึงสิ่งอุดตันออกจากหัวฉีด

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
คำเตือน
ห้ามใช้ที่ฉีดน้ำขณะทำความสะอาด Model Y น้ำยาล้างกระจกหน้ารถอาจระคายเคืองต่อดวงตาและผิวหนัง โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาล้างกระจก
ช่องซูมแสดงหัวฉีดน้ำที่ชี้ไปที่ด้านล่างของใบปัดน้ำฝน