การนำน้ำแข็งออกจากมือจับประตู

ในช่วงฤดูหนาวจัด น้ำแข็งที่เกาะตัวอยู่ภายในมือจับประตูอาจทำให้มือจับประตูไม่สามารถเปิดได้ กระบวนการที่ทำให้มือจับประตู Model Y ใช้งานได้ปกติจะแตกต่างจากวิธีการอื่น ๆ เล็กน้อยเพื่อทำให้น้ำแข็งที่เกาะตัวหลุดออก

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
การใช้ WD-40 ล่วงหน้ากับสลักเดือยหมุนมือจับประตูสามารถช่วยป้องกันไม่ให้น้ำแข็งเกาะตัวภายในมือจับประตู
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ข้อควรระวัง
อย่าพยายามใช้เครื่องมือหรือออกแรงมากเกินไปเพื่อดึงมือจับประตูออกจากน้ำแข็งที่เกาะตัว

ดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อนำน้ำแข็งออกจากมือจับประตู:

ภาพเคลื่อนไหวของกระบวนการต่อไปนี้
  1. ออกแรงกดส่วนหน้าสุดของมือจับประตู โดยจะโยกเข้าด้านในเล็กน้อยเพื่อช่วยทำให้น้ำแข็งแตก
    ลูกศรชี้ไปที่มือจับประตูด้านหน้า
  2. กดส่วนหลังสุดของมือจับประตูเพื่อพยายามเปิดตามปกติ
  3. เมื่อมือจับประตูสามารถขยับได้แล้ว ให้เปิดและปิดอีกสองสามครั้งเพื่อทำให้น้ำแข็งที่เกาะตัวหลุดออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากดมือจับประตูเข้าไปจนสุด (ดึงกลับ) ก่อนเข้าไปในรถ และตรวจสอบว่าประตูปิดสนิทแล้วก่อนที่จะขับรถออกไป