การเปลี่ยนไส้กรองอากาศในห้องโดยสาร

Model Y จะมีไส้กรองอากาศที่ป้องกันละอองเรณู เศษฝุ่นทางอุตสาหกรรม ฝุ่นถนน หรืออนุภาคอื่น ๆ ไม่ให้เข้ามาในห้องโดยสารผ่านช่องอากาศได้ Tesla แนะนำให้เปลี่ยนไส้กรองเหล่านี้ทุก 2 ปี (เปลี่ยนทุกปีหากอยู่ในประเทศจีน) สามารถซื้อไส้กรองในห้องโดยสารได้ที่ Tesla Shop (หรือ https://shop.tesla.cn/ สำหรับประเทศจีน)

หากต้องการเปลี่ยนไส้กรองในห้องโดยสาร:

 1. ปิดระบบปรับอากาศ
 2. เลื่อนที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าไปข้างหลังให้สุดแล้วนำพรมยางปูพื้นผู้โดยสารด้านหน้าออก
 3. ใช้เครื่องมืองัดสลักเพื่อปลดสลักแบบกดที่ยึดฝาปิดช่องวางเท้าผู้โดยสารด้านหน้าไว้กับแผงอุปกรณ์ออกอย่างระมัดระวัง และในขณะที่รับน้ำหนักฝาปิดช่องวางเท้าไว้อยู่นั้น ให้ถอดขั้วต่อไฟฟ้าทั้งสองขั้วออกจากนั้นให้นำฝาปิดช่องวางเท้าออกไปวางไว้
  • สำหรับไฟ ให้กดแท็บลงอย่างระมัดระวังขณะปลดขั้วต่อ
  • สำหรับลำโพง วางมุมขั้วต่อด้านข้างรถอย่างระมัดระวังเพื่อให้แท็บขนาดเล็กหลุดออกจากรูในขั้วต่อข้างฝาปิดไฟส่องบริเวณเท้าขณะปลดขั้วต่อ
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ข้อควรระวัง
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย อย่าดึงสายไฟเมื่อถอดขั้วต่อออก เมื่อถอดขั้วต่อ ต้องดึงจากพลาสติกบนตัวขั้วต่อ
 4. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตกแต่งถอดคอนโซลเพื่องัดแผงหน้าปัดฝั่งขวาของคอนโซลกลางออกอย่างระมัดระวัง โดยให้งัดจากส่วนบนไล่ลงไปถึงส่วนล่าง
 5. ไขสกรูขนาด 6 มม. ที่ยึดฝาปิดไส้กรองในห้องโดยสารไว้กับโมดูลระบบทำความร้อน ระบบระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ (HVAC) ออก จากนั้นให้ถอดฝาปิดไส้กรองในห้องโดยสารออกแล้วนำออกไปวางไว้ ในรถบางคันจะมีหัวยึดแทนสกรูขนาด 6 มม. หากเป็นเช่นนี้ให้ใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือบีบหัวยึดทั้งสองที่ด้านล่างฝาปิดไส้กรองในห้องโดยสาร เอียงฝาปิดออกด้านนอกแล้วนำออก
 6. คลี่แถบสำหรับดึงไส้กรองในห้องโดยสารออกมาด้านนอก
 7. จับแถบสำหรับดึงไส้กรองในห้องโดยสารตัวบนไว้ แล้วดึงไส้กรองออกจากโมดูล HVAC
 8. จับแถบสำหรับดึงส่วนบนของไส้กรองในห้องโดยสารตัวล่าง จากนั้นดึงไส้กรองในทิศทางขึ้น แล้วดึงออกจากโมดูล HVAC
 9. ตรวจสอบว่าลูกศรของไส้กรองใหม่ทั้งสองตัวหันไปทางท้ายรถ จากนั้นให้ใส่ไส้กรองในห้องโดยสารตัวล่างเข้าไปในโมดูล HVAC แล้วเลื่อนลงไปให้เข้าที่ จากนั้นให้ใส่ในห้องโดยสารตัวบนเข้าไปวางซ้อนตัวล่าง
 10. พับแถบสำหรับดึงไว้เพื่อให้สามารถปิดฝาไส้กรองในห้องโดยสารให้เข้าที่ได้
 11. นำฝาปิดไส้กรองในห้องโดยสารมาปิดโดยดันหัวยึดด้านล่างแล้วยึดไว้ด้วยสกรูขนาด 6 มม. ไขสกรูด้วยแรง 1.2 นิวตัน-เมตร/0.89 ฟุต-ปอนด์ สำหรับรถที่มีหัวยึดแทนสกรูขนาด 6 มม. ให้ปรับตำแหน่งช่องด้านบนของฝาปิดไส้กรองในห้องโดยสารให้เข้าที่ จากนั้นให้กดหัวยึดที่ส่วนล่างของโมดูล HVAC
 12. ต่อขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้วกลับคืนไปที่ส่วนประกอบที่ช่องวางเท้าผู้โดยสารด้านหน้าแล้วนำสลักแบบกดมายึดฝาปิดไว้เช่นเดิม
 13. จัดตำแหน่งแผงหน้าปัดฝั่งขวาให้ตรงกับช่องระบุตำแหน่งด้านหน้าและด้านหลังของคอนโซลกลาง จากนั้นให้ใช้แรงกดแผงเข้าไปจนสลักทุกตัวยึดเข้าที่อย่างสมบูรณ์
 14. นำพรมยางปูพื้นผู้โดยสารด้านหน้ากลับมาวางที่เดิมแล้วเลื่อนที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้ากลับมาเข้าที่