การติดตั้งกรอบยึดป้ายทะเบียนหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมที่บังคับให้ต้องติดป้ายทะเบียนไว้ที่หน้ารถ Model Y จะมีกรอบยึดป้ายทะเบียนอยู่ กรอบยึดนี้ออกแบบมาให้เข้ากับรูปทรงของกันชนหน้าและจะสามารถนำมาติดโดยใช้แผ่นกาวที่แข็งแรง

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
Tesla แนะนำให้ทำขั้นตอนนี้ขณะที่รถสะอาด แห้ง ในวันที่อากาศอุ่น สภาพอากาศที่หนาวเย็นและ/หรือเปียกชื้นอาจส่งผลให้แผ่นกาวมีประสิทธิภาพลดน้อยลง

การติดตั้งกรอบยึดป้ายทะเบียนหน้ามีขั้นตอนดังนี้

 1. นำไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ไปลองทดสอบบนพื้นผิวสีรถของคุณในจุดที่ซ่อนอยู่เพื่อยืนยันว่าไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์จะไม่ทำให้สีเสียหายหรือลอก
 2. ทำความสะอาดจุดที่จะติดตั้งด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์และรอให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งนาที
 3. ลอกเทปป้องกันออกจากแผ่นกาวด้านบนกรอบยึด และลอกเทปส่วนบนของกาวด้านข้างทั้งสองด้านออกเพียงบางส่วน ทำให้ส่วนล่างเทปด้านข้างอยู่ในตำแหน่งเข้าที่ แล้วพับให้เทปที่ลอกชี้ออกจากกรอบยึดเพื่อให้สามารถลอกเทปที่เหลือออกได้อย่างง่ายดายหลังจากปรับตำแหน่งกรอบยึดบนกันชนหน้าให้ตรงกันแล้ว
  ภาพด้านหลังของกรอบยึดป้ายทะเบียนที่ลอกเทปส่วนบนของแผ่นกาวด้านข้างออกเพียงบางส่วน
 4. ขณะที่กำลังเอียงกรอบยึดป้ายทะเบียนออกจากกันชนหน้า (เพื่อไม่ให้ยึดเข้าที่ตำแหน่งที่ผิด) ให้ปรับกลางขอบด้านล่างของกรอบยึดป้ายทะเบียนให้ตรงกับกลางกระจังตามภาพที่แสดง
  ลูกศรแสดงให้ปรับกลางขอบด้านล่างของกรอบยึดป้ายทะเบียนให้ตรงกับกลางกระจัง
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  ควรวางตำแหน่งกรอบยึดให้แม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากคุณจะไม่สามารถย้ายตำแหน่งได้เมื่อติดเข้ากับกันชนแล้ว
 5. เมื่อปรับตำแหน่งตรงแล้ว ให้ดันกรอบยึดส่วนบนให้ติดกับกันชน แล้วใช้แรงกดเพื่อให้แผ่นกาวยึดไว้ให้เข้าที่
  ลูกศรแสดงให้กดกรอบยึดส่วนบนให้ติดกับกันชน
 6. ดึงเทปที่เหลือออกจากด้านข้างกรอบยึด แล้วกดกรอบยึดทั้งกรอบให้ติดแน่นกับกันชน ตรวจสอบว่าพื้นที่ผิวของแผ่นกาวทุกส่วนได้ยึดกรอบยึดให้เข้าที่แล้ว
 7. เมื่อติดตั้งกรอบยึดอย่างแน่นแล้ว ให้นำสกรูจำนวนสี่ตัวที่มีให้มายึดป้ายทะเบียนเข้ากับกรอบยึด (ไขสกรูด้วยแรง 3 นิวตัน-เมตร/2.2 ฟุต-ปอนด์)
  ภาพด้านหน้าของรถที่ไฮไลต์สกรูกรอบยึดป้ายทะเบียนไว้