การตรวจสอบและการปรับแรงดันลมยาง

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อยางเย็นและรถ Model Y หยุดนิ่งเป็นเวลามากกว่าสามชั่วโมง:

 1. โปรดดูป้ายข้อมูลยางและการบรรทุกตรงเสาประตูกลางของคนขับสำหรับแรงดันลมยางเป้าหมาย
 2. ถอดฝาปิดวาล์ว
 3. กดเกจวัดแรงดันลมยางที่แม่นยำลงบนวาล์วให้แน่นเพื่อวัดแรงดัน
 4. เติมหรือปล่อยลมเพื่อให้ถึงแรงดันที่แนะนำหากจำเป็น
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  คุณสามารถปล่อยลมโดยกดก้านโลหะตรงกลางวาล์ว
 5. ตรวจสอบแรงดันอีกครั้งโดยใช้เกจวัดแรงดันที่แม่นยำ
 6. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 และ 4 อีกครั้งตามที่จำเป็นจนกระทั่งได้แรงดันที่ถูกต้อง
 7. ใส่ฝาปิดวาล์วกลับเข้าที่เดิมเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไป ตรวจสอบวาล์วเป็นระยะ ๆ เพื่อหาความเสียหายและการรั่วไหล