การถอดและการติดตั้งฝาครอบล้อแอโร่

หากรถ Model Y มีการติดตั้งฝาครอบล้อแอโร่ คุณต้องถอดออกเพื่อเข้าถึงน็อตล้อ

วิธีถอดฝาครอบล้อแอโร่:

  1. ใช้สองมือจับฝาครอบล้อแอโร่ให้แน่น
  2. ดึงฝาครอบล้อแอโร่เข้าหาตัวเพื่อปลดคลิปหนีบ
    ฝาครอบล้อแอโร่ที่มีลูกศรชี้ออกจากยาง

วิธีติดตั้งฝาครอบล้อแอโร่:

  1. จัดฝาครอบล้อแอโร่ให้ตรงกับก้านวาล์ว
  2. กดตรงกลางของฝาครอบให้แน่นเพื่อยึดให้เข้าที่ จากนั้นออกแรงกดที่ขอบด้านนอกของซี่ล้อแต่ละอันให้แน่น คุณอาจต้องจับด้านตรงข้ามของฝาครอบไว้จนกว่าซี่ล้อทั้งหมดจะล็อกแน่นแล้ว
  3. กดตรงกลางของฝาครอบด้วยมือให้แน่น (อย่าใช้มือกระแทกฝาครอบ) เพื่อให้แน่ใจว่าล็อกแน่นดีแล้ว
  4. ในการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ให้ดึงซี่ล้อแต่ละอันอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าล็อกแน่นดีแล้ว
ตัว "T" Tesla ของฝาครอบล้อแอโร่กับก้านวาล์วของยางที่มีลูกศรชี้จากฝาครอบไปที่ยาง

สำหรับล้อ Gemini ให้กดขอบฝาครอบจนชิดกับพื้นผิวของล้อ กดตัว "T" Tesla ที่อยู่ตรงกลางจนกระทั่งฝาครอบเข้าที่ ดู สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ข้อควรระวัง
เพื่อป้องกันไม่ให้ฝาครอบล้อแอโร่หลุดร่วงออกมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดฝาครอบจนแน่นแล้วก่อนขับขี่รถ