การต่อและการถอดตะขอลาก

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
รถของคุณอาจไม่มีความสามารถในการลากจูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของตลาด การกำหนดค่ารถ ตัวเลือกที่ซื้อ และเวอร์ชันซอฟต์แวร์

ตรวจสอบคู่มือเจ้าของรถเพื่อดูขีดจำกัดน้ำหนัก แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรถในยุโรป อิสราเอล ญี่ปุ่น และไต้หวัน:

แพ็กเกจลากจูงของ Model Y ประกอบด้วยอุปกรณ์บรรทุกน้ำหนักพร้อมคัปปลิ้งบอลขนาด 50 มม. หากไม่ได้ใช้งาน ควรถอดอุปกรณ์ลากจูงออกและเก็บไว้ในที่แห้งเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ปิดฝาครอบกันฝุ่นของกล่องบรรจุอุปกรณ์ลากจูงเอาไว้เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอม

รูปภาพหัวบอลของอุปกรณ์ลากจูง
ส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูงรถพ่วงถูกยึดกับตัวรถด้วยโบลต์ 6 ตัว
รูปภาพแสดงส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูงรถพ่วงที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถโดยมีการเน้นที่ตัวยึด
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
ระยะห้อยด้านหลังสูงสุดที่อนุญาตสำหรับจุดคัปปลิ้งคือ 1064 มม.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
ยึดรถพ่วงด้วยโซ่นิรภัยเสมอเมื่อทำการลากจูง คล้องโซ่นิรภัยใต้ตัวยึดรถพ่วงและสอดเข้าห่วงร้อยโซ่ของรถพ่วงเพื่อให้ปลอดภัยขณะบรรทุกน้ำหนักบนรถพ่วง
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
คำเตือน
คุณต้องใช้อุปกรณ์ลากจูงรถพ่วงของ Model Y เมื่อลากจูงรถพ่วง อย่าพยายามพ่วงอุปกรณ์ลากจูงรถพ่วงประเภทอื่นโดยเด็ดขาด

วิธีติดตั้งอุปกรณ์ลากจูงรถพ่วงมีดังนี้

 1. ใช้วัตถุบาง ๆ เช่น มีดทาเนยหรือไขควงปากแบน แงะรอบ ๆ ขอบของที่ครอบชุดพ่วงลาก แล้วปลดคลิป 15 ตัวที่ยึดที่ครอบเข้ากับแผงด้านหลัง เก็บฝาครอบกันฝุ่นในที่ปลอดภัย
  รูปภาพแสดงการปลดตัวยึดทั้งสองตัวบนฝาครอบกันฝุ่น
 2. ใส่กุญแจเข้าไปในกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบบนอุปกรณ์ลากจูง และหมุนกระบอกลมเพื่อให้ส่วนบนของกุญแจอยู่ในแนวเดียวกับตำแหน่ง "เปิด"
 3. ดึงกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบออกจากอะแดปเตอร์ประมาณ 0.5 ซม. แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนไอคอน "ปลดล็อก" ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของกระบอกลม
  รูปภาพแสดงกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบที่มีลูกศรหมุนกระบอกตามเข็มนาฬิกา
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ข้อควรระวัง
  หมุนกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบอย่างระมัดระวัง หากกระบอกลมไม่ได้ล็อกอยู่ในตำแหน่ง "เปิด" ก็จะหดกลับเข้าตำแหน่ง "ปิด" โดยอัตโนมัติ และอาจหนีบนิ้วของคุณได้
 4. จับอุปกรณ์ลากจูงด้านล่างให้แน่น แล้วจัดตำแหน่งให้ตรงกับช่องว่างที่ตรงกันในกล่องบรรจุอุปกรณ์ลากจูง
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  อย่าจับกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบเนื่องจากต้องปล่อยให้หมุนอย่างอิสระ
 5. ดันอุปกรณ์ลากจูงเข้าไปในกล่องบรรจุจนกว่ากระบอกลมแบบล็อกก้านสูบจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างรวดเร็วและล็อกเข้าที่ตำแหน่ง "ปิด" โดยอัตโนมัติ
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่อุปกรณ์ลากจูงเข้าไปในกล่องบรรจุจนสุดแล้วโดยดึงที่อุปกรณ์ลากจูง
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  หากอุปกรณ์ลากจูงไม่ล็อกเข้ากับกล่องบรรจุ ก็จะหลุดออกมาเมื่อคุณดึงตัวยึดพ่วงลง
 7. หมุนกุญแจเพื่อให้ลูกศรอยู่ในแนวเดียวกับไอคอน "ล็อก" บนกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบ
 8. ดึงกุญแจออกและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย (ควรเก็บไว้ในรถ)
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  สามารถดึงกุญแจออกได้ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ลากจูงล็อกอยู่เท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณได้เชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว อย่าใช้อุปกรณ์ลากจูงหากไม่ได้ดึงกุญแจออก
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  Tesla แนะนำให้จดรหัสกุญแจไว้ คุณต้องใช้รหัสกุญแจนี้หากทำกุญแจหายและต้องสั่งซื้อกุญแจใหม่
  รูปภาพแสดงกุญแจของอุปกรณ์ลากจูง
 9. Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  อุปกรณ์ลากจูงรถพ่วงถูกยึดกับตัวรถด้วยโบลต์ 6 ตัว

การถอดตัวยึดรางพ่วง

หลังลากรถพ่วงเสร็จแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ลากจูงออก ดังนี้

 1. ใส่กุญแจแล้วหมุนเพื่อจัดตำแหน่งด้านบนของกุญแจให้ตรงกับไอคอน "ปลดล็อก"
 2. ขณะที่จับอุปกรณ์ลากจูงด้านล่างให้แน่น (เพื่อป้องกันไม่ให้ร่วงลงพื้น) ให้ดึงกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบออกมาประมาณ 0.5 ซม. แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าไอคอน "ล็อก" จะเลื่อนขึ้น เมื่อถึงขั้นตอนนี้ กระบอกลมแบบล็อกก้านสูบจะปลดล็อกเป็นตำแหน่ง "เปิด" และอุปกรณ์ลากจูงจะหลุดออกจากกล่องบรรจุ
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  คำเตือน
  หมุนกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบอย่างระมัดระวัง หากกระบอกลมไม่ได้ล็อกอยู่ในตำแหน่ง "เปิด" ก็จะหดกลับเข้าตำแหน่ง "ปิด" โดยอัตโนมัติ และอาจหนีบนิ้วของคุณได้
 3. ใส่ฝาครอบกันฝุ่นของกล่องบรรจุอุปกรณ์ลากจูงกลับเข้าที่เดิมเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกสะสมภายในกล่องบรรจุโดยการกดที่คลิปยึด
 4. ปิดฝาครอบกันฝุ่นของกระบอกลมแบบล็อกก้านสูบและเก็บอุปกรณ์ลากจูงไว้ในที่ปลอดภัย
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  ถนอมอุปกรณ์ลากจูงด้วยการหยอดจาระบีที่ไม่มีส่วนผสมของเรซินบนพื้นผิวของอุปกรณ์เป็นประจำ

การใส่และการถอดแท่นยึดหัวบอล

สำหรับรถในอเมริกาเหนือ เกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
เมื่อลากรถพ่วงที่มีน้ำหนักเกิน 1,650 ปอนด์ (750 กก.) Tesla แนะนำให้ติดตั้งระบบเบรกที่เป็นของรถพ่วงเองที่เพียงพอกับน้ำหนักของรถพ่วง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับท้องถิ่น ต้องซื้อตัวควบคุมเบรกแยกต่างหาก และสามารถสั่งซื้อขั้วต่อสายไฟแบบหางเปีย 4 พินที่ต้องการได้จากบริการ Tesla ดูคู่มือเจ้าของรถสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แพ็กเกจลากจูงของ Model Y จะไม่มีแท่นยึดหัวบอลมาให้ คุณต้องซื้อแท่นยึดหัวบอลที่เหมาะสมกับประเภทของรถพ่วงที่คุณจะลาก ตัวรับตะขอลาก Model Y รองรับแท่นยึดหัวบอลที่มีความยาวสูงสุด 8.5 นิ้ว (22 ซม.) และยกขึ้นสูงได้สูงสุด 0.75 นิ้ว (2 ซม.) อย่าใช้แท่นยึดหัวบอลแบบปรับได้ประเภทที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

รูปภาพแสดงเกณฑ์ขนาดแท่นยึดหัวบอลที่เหมาะสม

วิธีใส่แท่นยึดหัวบอลมีดังนี้

 1. ใช้วัตถุบาง ๆ เช่น มีดทาเนยหรือไขควงปากแบน แงะรอบ ๆ ขอบของที่ครอบชุดพ่วงลาก แล้วปลดคลิป 15 ตัวที่ยึดที่ครอบเข้ากับแผงด้านหลัง เก็บฝาครอบกันฝุ่นในที่ปลอดภัย
  รูปภาพแสดงฝาครอบกันฝุ่นที่ถูกปล่อยออกมา
 2. ถอดหมุดออกจากสลักยึดแล้วเลื่อนสลักยึดออกจากส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูงหากจำเป็น
 3. เลื่อนฐานรองหัวบอลเข้าไปในส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูง
 4. จัดตำแหน่งรูของฐานรองหัวบอลให้ตรงกับรูของส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูง
 5. เลื่อนสลักยึดผ่านส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูง/ฐานรองหัวบอล
 6. ใส่หมุดลงในรูที่ส่วนท้ายของสลักยึด

วิธีถอดแท่นยึดหัวบอลมีดังนี้

 1. ถอดหมุดออกจากสลักยึดแล้วเลื่อนสลักยึดออกจากฐานรองหัวบอล/ส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูง
 2. ดึงฐานรองหัวบอลออกจากส่วนต่ออุปกรณ์ลากจูง
 3. ใส่ฝาครอบกันฝุ่นของกล่องบรรจุอุปกรณ์ลากจูงกลับเข้าที่เดิม และเก็บแท่นยึดหัวบอลไว้ในที่ปลอดภัย