การตรวจสอบน้ำมันเบรก

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
คำเตือน
โปรดติดต่อ Tesla ทันทีหากคุณสังเกตเห็นว่าแป้นเบรกเคลื่อนที่มากขึ้นหรือน้ำมันเบรกลดลงอย่างมาก การขับขี่ในสภาะวะดังกล่าวอาจส่งผลให้มีระยะการหยุดรถไกลขึ้นหรือใช้งานเบรกไม่ได้
ไอคอนสีแดงที่มีเครื่องหมายตกใจและคำว่า "BRAKE" (เบรก) อยู่ข้างใต้
ไฟเบรกสีแดงบนหน้าจอสัมผัสจะแจ้งเตือนคุณหากปริมาณน้ำมันในถังเก็บน้ำมันเบรกลดลงต่ำกว่าระดับที่แนะนำ หากไฟแสดงขึ้นขณะขับขี่ ให้หยุดรถทันทีที่ทำได้อย่างปลอดภัยโดยค่อย ๆ เหยียบเบรก อย่าขับขี่ต่อ โปรดติดต่อ Tesla ทันที

การเติมน้ำมันเบรก

อย่าเติมน้ำมันเบรก คำแนะนำต่อไปนี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลและใช้อ้างอิงในอนาคตเท่านั้น:

  1. ทำความสะอาดฝาปิดถังเก็บก่อนถอดออกเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในถังเก็บ
  2. หมุนคลายฝาปิดแล้วถอดออก
  3. เติมน้ำมันลงในถังเก็บจนถึงเครื่องหมาย MAX โดยใช้น้ำมันเบรกที่เหมาะสม
  4. หมุนฝาปิดถังเติมกลับเข้าไป แล้วตรวจสอบว่าฝาปิดแน่นสนิท
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
คำเตือน
จีน: ทำความสะอาดฝาปิดถังเติมก่อนถอดออก ใช้เฉพาะน้ำมัน DOT3 หรือ DOT4 จากบรรจุภัณฑ์ซีลสนิท
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
คำเตือน
ใช้เฉพาะน้ำมันใหม่จากบรรจุภัณฑ์ซีลกันอากาศ อย่าใช้น้ำมันที่ผ่านการใช้งานแล้วหรือน้ำมันจากบรรจุภัณฑ์ที่เปิดไปแล้ว เนื่องจากน้ำมันจะดูดซับความชื้นจนทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลง
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
คำเตือน
น้ำมันเบรกมีความเป็นพิษสูง เก็บบรรจุภัณฑ์ที่ซีลปิดสนิทให้ห่างจากเด็ก ในกรณีที่บริโภคเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดไปพบแพทย์โดยทันที
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ข้อควรระวัง
น้ำมันเบรกทำให้พื้นผิวที่ลงสีเสียหาย รีบซับคราบน้ำมันด้วยผ้าซับและล้างทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวด้วยน้ำผสมแชมพูล้างรถ