การจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ

การจับคู่จะทำให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ที่รองรับบลูทูธเพื่อโทรออกและรับสาย เข้าถึงรายชื่อติดต่อ การโทรล่าสุด เป็นต้น รวมถึงช่วยให้คุณสามารถเล่นไฟล์สื่อจากโทรศัพท์ของคุณได้เช่นกัน เมื่อจับคู่กับโทรศัพท์แล้ว Model Y จะสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้ทุกครั้งที่โทรศัพท์เข้ามาอยู่ในระยะ

หากต้องการจับคู่กับโทรศัพท์ ขณะนั่งอยู่ใน Model Y ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ตรวจสอบว่าได้เปิดทั้งหน้าจอสัมผัสและโทรศัพท์ไว้
 2. เปิดใช้งานบลูทูธในโทรศัพท์ของคุณและทำให้สามารถค้นพบได้
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  สำหรับโทรศัพท์บางเครื่องนั้น คุณอาจต้องเข้าไปในการตั้งค่าบลูทูธเพื่อที่จะดำเนินขั้นตอนที่เหลือได้
 3. แตะไอคอนบลูทูธที่ด้านบนของหน้าจอสัมผัส
 4. จากหน้าจอสัมผัส ให้แตะเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ > เริ่มค้นหา หน้าจอสัมผัสจะแสดงรายการอุปกรณ์บลูทูธทั้งหมดในระยะการทำงานที่สามารถจับคู่ได้
 5. บนหน้าจอสัมผัส ให้แตะโทรศัพท์ที่คุณต้องการจับคู่ หน้าจอสัมผัสจะแสดงหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มภายในสองสามวินาที และโทรศัพท์ของคุณน่าจะแสดงหมายเลขเดียวกัน
 6. ตรวจสอบว่าหมายเลขที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณตรงกับหมายเลขบนหน้าจอสัมผัสหรือไม่ จากนั้นให้ยืนยันในโทรศัพท์ของคุณว่าคุณต้องการจับคู่
 7. เมื่อได้รับข้อความแจ้งในโทรศัพท์ของคุณ ให้ระบุว่าคุณต้องการอนุญาตให้ Model Y เข้าถึงรายชื่อติดต่อและไฟล์สื่อของคุณ

เมื่อจับคู่แล้ว Model Y จะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ และหน้าจอสัมผัสจะแสดงสัญลักษณ์บลูทูธไว้ข้าง ๆ ชื่อโทรศัพท์เพื่อระบุว่ากำลังเชื่อมต่ออยู่

คุณสามารถเปิดหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้ทุกเมื่อ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นอุปกรณ์สำคัญได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่คุณเคยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มากกว่าหนึ่งเครื่อง และคุณใช้งานแต่ละเครื่องใน Model Y เป็นประจำในเวลาเดียวกัน Model Y จะพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์สำคัญก่อนเครื่องอื่น