ช่วงเวลาเข้ารับบริการรถ

โดยทั่วไป รถของคุณควรเข้ารับบริการเท่าที่จำเป็น อย่างไรก็ตาม Tesla ขอแนะนำรายการบำรุงรักษาและช่วงเวลาต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมสำหรับรถของคุณ เพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของ Model Y อย่างต่อเนื่อง
  • การตรวจสภาพความพร้อมใช้งานของน้ำมันเบรกทุก 4 ปี (เปลี่ยนหากจำเป็น)*
  • เปลี่ยนถุงดูดความชื้นระบบปรับอากาศทุก 4 ปี
  • เปลี่ยนไส้กรองอากาศในห้องโดยสารทุก ๆ 2 ปี (หรือ 3 ปีสำหรับไส้กรอง HEPA และคาร์บอน หากมีการติดตั้งไว้) สำหรับรถในจีน ให้เปลี่ยนไส้กรอง HEPA และคาร์บอนทุกปี
  • เปลี่ยนไส้กรอง HEPA ทุก ๆ 3 ปี (หรือทุกปีในจีน)
  • ทำความสะอาดและหล่อลื่นก้ามปูเบรกทุกปีหรือ 12,500 ไมล์ (20,000 กม.) หากขับขี่ในบริเวณที่ถนนมีเกล็ดเกลือขนาดเล็กในช่วงฤดูหนาว
  • สลับยางทุก ๆ 6,250 ไมล์ (10,000 กม.) หรือหากความลึกของดอกยางแตกต่างกัน 2/32 นิ้ว (1.5 มม.) ขึ้นไป แล้วแต่ว่ากรณีใดจะเกิดก่อน

* หากมีการใช้เบรกอย่างหนักเนื่องจากมีการลาก การลงจากภูเขา หรือการขับขี่แบบสมรรถนะสูง โดยเฉพาะสำหรับรถในสภาพอากาศร้อนชื้น อาจจำเป็นต้องตรวจสภาพและเปลี่ยนน้ำมันเบรกบ่อยขึ้น

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ข้อควรระวัง
ดำเนินการแต่ละขั้นตอนตามคู่มือฉบับนี้ในบริเวณที่แห้งและมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเฉพาะเมื่อคุณรู้สึกสะดวกใจที่จะดำเนินการเช่นนั้น และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้เสมอ
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการเปิดถังน้ำยาหล่อเย็นของแบตเตอรี่จะไม่รวมอยู่ในการรับประกัน
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
ช่วงเวลาข้างต้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและสถานการณ์ในการขับขี่โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว Model Y ควรเข้ารับบริการเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น พฤติกรรมการขับขี่ การใช้งาน สภาพแวดล้อม เป็นต้น โดยรายการบำรุงรักษาข้างต้นอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยหรือน้อยกว่าที่ระบุไว้ นอกจากนี้ รายการข้างต้นไม่ถือว่าครอบคลุมและไม่รวมถึงชิ้นส่วนสิ้นเปลือง เช่น ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า ผ้าเบรก แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดแรงดันไฟต่ำ (หากมี) เป็นต้น
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
ความเสียหายหรือความล้มเหลวที่เกิดจากการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่ไม่ผ่านการรับรองจาก Tesla จะไม่อยู่ในการรับประกัน