การติดตั้งแร็กหลังคา

คุณสามารถซื้อแร็กหลังคาสำหรับรถของคุณได้จากร้านค้า Tesla (https://shop.tesla.com/ หรือ https://shop.tesla.cn/ สำหรับจีน) เพื่อขนสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดานโต้คลื่นหรือเรือคายักบนหลังคารถของคุณ วิธีการติดตั้งแร็กหลังคา:

 1. ทำความสะอาดหลังคารถรอบ ๆ ตำแหน่งของลูกศรบนกระจกให้ทั่วถึง และปล่อยให้แห้ง
 2. ใช้ไอคอนลูกศรที่ด้านบนของแผ่นรองเท้าเพื่อระบุว่ามุมใดของรถที่ควรใช้แผ่นรองและเทปป้องกันรอยขีดข่วนที่เข้ากัน
 3. วัด 227 มม. จากขอบด้านหน้าของส่วนบนกระจกด้านหน้าซ้าย จัดวางแนวลูกศรบนกระจกให้ตรงกับลูกศรบนเทปป้องกันรอยขีดข่วน จากนั้นติดเทปป้องกันรอยขีดข่วนกับตัวรถตามแนวขอบตกแต่ง ทำซ้ำขั้นตอนนี้ที่ด้านหน้าขวา
 4. วัด 412 มม. จากขอบด้านหลังด้านซ้ายหลังของด้านบนกระจก จัดวางแนวลูกศรบนกระจกให้ตรงกับลูกศรบนเทปป้องกันรอยขีดข่วน จากนั้นติดเทปป้องกันรอยขีดข่วนกับตัวรถตามแนวขอบตกแต่ง ทำขั้นตอนนี้ซ้ำที่ด้านหลังขวา
 5. ใช้เครื่องมือติดคลิปเพื่อดึงซีลยางที่ตำแหน่งลูกศรอย่างระมัดระวัง
 6. จับเครื่องมือติดคลิปให้เข้าที่ แล้วใส่คลิปรางที่ตำแหน่งลูกศร
 7. ถอดเครื่องมือติดคลิปออก โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปติดอยู่กับตัวรับที่เป็นโลหะใต้กระจก ลองดึงขึ้นและขยับเพื่อให้แน่ใจว่าติดแน่นดีแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกลางของตะขออยู่ในแนวเดียวกับลูกศร ทำกระบวนการนี้ซ้ำกับมุมที่เหลือของรถ
 8. วางแผ่นรองด้านซ้ายมือด้านหน้าไว้เหนือคลิปที่ด้านหน้าด้านคนขับ ใช้ไอคอนเพื่อช่วยระบุและติดตั้งแผ่นรองที่ถูกต้องในตำแหน่งที่เหมาะสม ทำกระบวนการนี้ซ้ำเพื่อติดตั้งแผ่นรองที่เหลือบนรถ
 9. ในการติดตั้งคานขวาง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกี่ยวตะขอทั้งสี่แล้ว จัดวางตำแหน่งอย่างเหมาะสม และอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง จากนั้น วางคานขวางด้านหน้าและด้านหลังไว้บนแผ่นรองอย่างระมัดระวัง
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  คานขวางด้านหน้าจะยาวกว่าคานขวางด้านหลัง
 10. ติดตั้งน็อตหางปลาและใช้มือขันให้แน่นเข้าในแต่ละทาวเวอร์
 11. ขันน็อตหางปลาให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยมจนกระทั่งยึดทาวเวอร์เข้ากับตัวรถอย่างแน่นหนา เราแนะนำให้ขันน็อตให้แน่นที่ 2.5-3.5 Nm เพื่อยืนยันว่าติดตั้งทาวเวอร์ได้อย่างถูกต้อง ให้ลองดึงทุกทิศทางและตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีการขยับ ในการล็อกระบบ เครื่องหมายบนน็อตหางปลาจะต้องอยู่ในแนวเดียวกับเครื่องหมายบนทาวเวอร์
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  การขันแน่นเกินไปอาจทำให้รถเสียหาย
 12. ใช้กุญแจเพื่อล็อกทาวเวอร์แต่ละตัว
 13. ทดสอบว่าติดตั้งคานขวางด้านหน้าและด้านหลังอย่างแน่นหนาแล้วโดยการลองดึงทุกทิศทาง
 14. ติดตั้งฝาครอบ เริ่มต้นด้วยขอบด้านล่าง จากนั้นกดด้านบนให้เข้าที่