การรีสตาร์ทรถ

คุณสามารถรีสตาร์ท Model Y ได้ หากรถแสดงอาการผิดปกติหรือแสดงการแจ้งเตือนธรรมดา
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
หากหน้าจอสัมผัสไม่ตอบสนองหรือแสดงอาการผิดปกติ ให้ลอง การรีสตาร์ทหน้าจอสัมผัส ก่อนที่จะรีสตาร์ทรถ
  1. เข้าเกียร์จอด
  2. บนหน้าจอสัมผัส ให้แตะ การควบคุม > ความปลอดภัย > ดับเครื่อง
  3. รออย่างน้อยสองนาทีโดยไม่ต้องโต้ตอบกับรถ ห้ามเปิดประตู เหยียบแป้นเบรก แตะหน้าจอสัมผัส เป็นต้น
  4. เมื่อครบสองนาที ให้เหยียบแป้นเบรกหรือเปิดประตูเพื่อปลุกรถ