การตรวจสอบความลึกของดอกยาง

การวัดความลึกของดอกยางมีความสำคัญต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพที่เหมาะสม และการพิจารณาว่าถึงกำหนดการสลับตำแหน่งยาง (ถ้ามี) หรือไม่ ยางที่มีความลึกของดอกยางน้อยกว่า 4/32 นิ้ว (3 มม.) มีแนวโน้มทำให้เกิดภาวะเหินน้ำในสภาพเปียกชื้นและไม่ควรนำมาใช้ ยางที่มีความลึกดอกยางน้อยกว่า 5/32 นิ้ว (4 มม.) ทำงานได้ไม่ดีนักในหิมะและโคลน และไม่ควรนำมาใช้เมื่อขับขี่รถในฤดูหนาว

ใส่ยางที่มีดอกยางมากที่สุดส่วนหลังของรถ เพื่อปรับปรุงลักษณะการบังคับรถและลดภาวะเหินน้ำในสภาพเปียกชื้น

ใช้ตารางเป็นแนวทางทั่วไปในการวัดความลึกของดอกยาง

5/32 นิ้วหรือลึกกว่า ยางที่ดี
3/32 นิ้ว - 4/32 นิ้ว เปลี่ยนหรือสลับตำแหน่งยางเร็ว ๆ นี้ ประสิทธิภาพของยางอาจลดลงในสภาพที่เปียกชื้นหรือเต็มไปด้วยหิมะ
2/32 นิ้วหรือน้อยกว่า เปลี่ยนหรือสลับตำแหน่งยางทันที

การใช้เกจวัดความลึกของดอกยาง

ใช้เกจวัดความลึกของดอกยางเพื่อวัดยางด้านนอก ตรงกลาง และด้านในของยางอย่างแม่นยำ ในการวัด ให้ขยายตัวบ่งชี้การสึกหรอของดอกยางเข้าไปในร่องดอกยางหลักช่องใดช่องหนึ่ง หากเกจวัดความลึกของดอกยางอ่านค่าได้ 2/32 นิ้วหรือน้อยกว่าในการวัดทั้งสามแบบ Tesla แนะนำให้เปลี่ยนยางทันที