การตรวจสอบความลึกของดอกยาง

การวัดความลึกของดอกยางมีความสำคัญต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพที่เหมาะสม และการพิจารณาว่าถึงกำหนดการสลับตำแหน่งยาง (ถ้ามี) หรือไม่ ยางที่มีความลึกของดอกยางน้อยกว่า 4/32 นิ้ว (3 มม.) มีแนวโน้มทำให้เกิดภาวะเหินน้ำในสภาพเปียกชื้นและไม่ควรนำมาใช้ ยางที่มีความลึกดอกยางน้อยกว่า 5/32 นิ้ว (4 มม.) ทำงานได้ไม่ดีนักในหิมะและโคลน และไม่ควรนำมาใช้เมื่อขับขี่รถในฤดูหนาว

ใส่ยางที่มีดอกยางมากที่สุดส่วนหน้าของรถ เพื่อปรับปรุงลักษณะการบังคับรถและลดภาวะเหินน้ำในสภาพเปียกชื้น

ใช้ตารางเป็นแนวทางทั่วไปในการวัดความลึกของดอกยาง

> 5/32 นิ้ว ยางมีดอกยางเพียงพอ
3/32 นิ้ว - 4/32 นิ้ว เปลี่ยนหรือสลับตำแหน่งยางเร็ว ๆ นี้ ประสิทธิภาพของยางอาจลดลงในสภาพที่เปียกชื้นหรือเต็มไปด้วยหิมะ
< 2/32 นิ้ว เปลี่ยนยาง

การใช้เกจวัดความลึกของดอกยาง

ใช้เกจวัดความลึกของดอกยางเพื่อวัดยางด้านนอก ตรงกลาง และด้านในของดอกยางอย่างแม่นยำ ในการวัด ให้ขยายตัวบ่งชี้การสึกหรอของดอกยางเข้าไปในร่องดอกยางหลักช่องใดช่องหนึ่ง