การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมต

ในการใช้งานปกติ กุญแจรีโมตเสริมจะมีแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานนานสูงสุดหนึ่งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของกุญแจรีโมตและการตั้งค่าของรถที่เลือก เมื่อแบตเตอรี่ต่ำ ข้อความจะแสดงขึ้นบนหน้าจอสัมผัส

วิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมต:

 1. ขณะที่หันด้านที่มีปุ่มบนพื้นผิวนุ่มของกุญแจรีโมตลงล่าง ให้ถอดฝาปิดด้านล่างออกโดยใช้เครื่องมือหัวแบนขนาดเล็ก
 2. ถอดแบตเตอรี่โดยยกแบตเตอรี่ออกจากคลิปหนีบ
 3. ใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไป (ชนิด CR2032) โดยให้ด้านที่มีเครื่องหมาย "+" หันขึ้นบนขณะหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวเรียบของแบตเตอรี่
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  เช็ดแบตเตอรี่ให้สะอาดก่อนใส่เข้าไปและหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นผิวเรียบของแบตเตอรี่ รอยนิ้วมือบนพื้นผิวเรียบของแบตเตอรี่อาจทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  หมายเหตุ
  สามารถซื้อแบตเตอรี่ CR2032 ได้จากร้านค้าปลีกที่ขายแบตเตอรี่
 4. เอียงฝาปิดด้านล่าง จัดตำแหน่งแถบบนฝาปิดให้ตรงกับช่องบนกุญแจรีโมต แล้วกดฝาปิดเข้ากับกุญแจรีโมตจนเข้าที่แน่นหนา
 5. ทดสอบว่ากุญแจรีโมตทำงานโดยปลดล็อกและล็อกรถ Model Y
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
คำเตือน
แบตเตอรี่ของกุญแจรีโมตมีสิ่งที่เป็นอันตรายจากการเผาไหม้สารเคมีและไม่ควรนำเข้าปาก กุญแจรีโมตมีแบตเตอรี่แบบถ่านกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่แบบถ่านกระดุมเข้าไป อาจส่งผลให้เกิดการเผาไหม้ภายในรุนแรงในสองชั่วโมงและทำให้เสียชีวิตได้ ให้เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วไว้ห่างจากเด็ก หากช่องใส่แบตเตอรี่ไม่ปิดแน่นสนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและเก็บไว้ให้ห่างจากเด็ก หากคุณคิดว่าอาจมีการกลืนแบตเตอรี่เข้าไปหรืออยู่ภายในส่วนใด ๆ ของร่างกาย ให้ไปพบแพทย์ทันที