การตรวจสอบไฟส่องพื้น

หากหน้าต่างรถของคุณทำงานไม่เหมาะสม (หรือกระจกไม่ได้เลื่อนลงเล็กน้อยเมื่อประตูเปิด) ให้ดำเนินการทดสอบ การปรับเทียบกระจก หากวิธีนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ลองดำเนินการต่อไปนี้

  1. ไฟส่องพื้นจะอยู่ใต้กรอบประตูแต่ละบาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟส่องพื้นสว่าง หากไฟไม่สว่าง ให้กำหนดนัดหมายบริการผ่านแอปบนมือถือ แม้ว่าขั้นตอนนี้จะใช้สำหรับการปรับเทียบกระจก แต่หากไฟส่องพื้นจากกระจกมองข้างไม่สว่าง แสดงว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ส่งผลต่อกระจกด้วย หากไฟสว่าง ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  2. ค้นหาแถบที่ด้านใดด้านหนึ่งของอุปกรณ์ยึดไฟส่องพื้น ใช้เครื่องมืองัดพลาสติกหรือไขควงปากแบนงัดไฟส่องพื้นออกจากกรอบประตู
  3. ค่อย ๆ ดึงไฟส่องพื้นลงเพื่อดูการเชื่อมต่อของไฟกับชุดสายไฟ หากสายไฟเชื่อมต่อกับไฟแน่นดีแล้ว ให้ถอดสายโดยกดแถบบนขั้วต่อและเลื่อนอุปกรณ์ยึดไฟออกจากชุดสายไฟ ชุดสายไฟอาจหลวมหรือคลายออกเล็กน้อย ดังนั้นการถอดสายแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่อาจช่วยได้
  4. เชื่อมต่อไฟกับชุดสายไฟอีกครั้งและติดตั้งอุปกรณ์ยึดไฟส่องพื้นกลับเข้าที่ เมื่อกู้ไฟกลับคืนมา หน้าต่างควรจะเลื่อนลงเล็กน้อย
  5. ให้ลองปิดประตูเบา ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าหน้าต่างได้เลื่อนลงเล็กน้อยก่อนปิด และหน้าต่างเลื่อนขึ้นเมื่อปิดแล้ว หากไม่ทำงาน อาจเกิดปัญหากับตัวไฟส่องพื้นเอง (ซึ่งสามารถซื้อได้ทางออนไลน์) หรือชุดสายไฟ ติดต่อบริการ Tesla ผ่านแอปบนมือถือเพื่อกำหนดนัดหมายบริการ