วิธีกำหนดเวลาเข้ารับบริการ

นัดหมายบริการ

การนัดหมายการเข้ารับบริการผ่านแอปมือถือเป็นเรื่องง่าย หลังจากแตะ นัดหมายบริการ แล้ว ให้เลือกประเภทของบริการที่ต้องการและทำตามคำแนะนำในแอปมือถือ ระบุรายละเอียดให้ได้มากที่สุด เช่น:

  • ภาพถ่าย การบันทึกเสียง หรือวิดีโอ
  • วันที่ เวลา และเขตเวลาที่เกิดปัญหา
  • ประเทศที่ใช้งานและตำแหน่ง
  • ความเร็วโดยประมาณขณะที่รถกำลังเดินทาง (หากมี)
  • สภาพแวดล้อม (ฝนตก หิมะ หนาวเย็น เป็นต้น)
  • ชื่อถนนและประเภทของถนน (หากมี)
  • คุณภาพของเส้นแบ่งช่องจราจร (หากมี)
  • การตั้งค่ารถที่ใช้งานได้
  • อาการที่สามารถระบุได้

ไปที่ https://www.tesla.com/support/service-visits เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายบริการ