การเปลี่ยนโช้คสปริงฝากระโปรง

คุณสามารถเปลี่ยนโช้คสปริงฝากระโปรงได้หากเริ่มมีอาการผิดปกติไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ในการเปลี่ยนโช้คสปริงฝากระโปรงของคุณ:

  1. เปิดฝากระโปรงรถและใช้เสาค้ำที่ไม่เป็นรอยรองรับไว้ชั่วคราว

  2. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตกแต่งเพื่อปลดคลิปที่ด้านล่างของโช้คสปริงและดึงโช้คสปริงออกจากการติดตั้งบนตัวรถ

  3. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตกแต่งเพื่อปลดคลิปที่ด้านบนของโช้คสปริงและดึงโช้คสปริงออกจากการติดตั้งบนฝากระโปรงรถ ถอดโช้คสปริงเก่าออกออกจากตัวรถ

  4. ทำความสะอาดตำแหน่งติดตั้งบนตัวรถ จากนั้นหล่อลื่นจุดหมุนของโช้คสปริงใหม่ทั้งสองจุด

  5. ยึดปลายท่อนโช้คสปริงเข้ากับตัวรถ จากนั้นยึดปลายตัวโช้คสปริงเข้ากับฝากระโปรงรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิปแน่นดีแล้ว

  6. ถอดเสาค้ำฝากระโปรงรถออก และตรวจดูให้แน่ใจว่าฝากระโปรงรถเปิดและปิดตามที่คาดไว้