ไฟสถานะพอร์ตชาร์จ

เมื่อพอร์ตชาร์จของคุณเปิดอยู่ ไฟสถานะจะเปลี่ยนสีเพื่อแจ้งสถานะปัจจุบัน และช่วยแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดปัญหาขึ้น เพื่อเป็นการเตือนความจำ ไฟพอร์ตชาร์จจะดับลงหลังจากผ่านไปช่วงเวลาสั้น ๆ หากรถล็อกอยู่ (ตัวอย่างเช่น หากคุณเดินไปขึ้นรถหลังจากชาร์จได้สักพัก)

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
หมายเหตุ
เมื่อเสียบปลั๊กรถของคุณ ให้พิจารณาตรวจสอบสีของพอร์ตชาร์จก่อนเดินออกจากตัวรถ หากคุณเห็นไฟสีแดงหรือสีเหลืองอำพัน การแก้ไขปัญหาก่อนที่คุณจะออกจากตัวรถสามารถรับประกันได้ว่าเซสชันการชาร์จจะสำเร็จ
สีของไฟพอร์ตชาร์จ ความหมาย สิ่งที่ต้องทำ

สีขาว - สว่างนิ่ง

(การทำงานปกติ)

Model Y พร้อมสำหรับการชาร์จแล้วและยังไม่ได้เสียบหัวชาร์จ หรือปลดล็อกสลักพอร์ตชาร์จแล้วและสามารถถอดหัวชาร์จออกได้ เสียบหัวชาร์จหากคุณต้องการชาร์จ หรือถอดหัวชาร์จหากชาร์จเสร็จแล้ว

สีน้ำเงิน - กะพริบ

(การทำงานปกติ)

Model Y กำลังสื่อสารกับสถานีชาร์จ ไม่มีอะไร รอสองสามวินาทีเพื่อให้พอร์ตชาร์จเริ่มกะพริบเป็นสีเขียว (กำลังชาร์จ) หรือเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสว่างนิ่ง (เซสชันการชาร์จจะถูกกำหนดเวลาสำหรับอนาคต)

สีน้ำเงิน - สว่างนิ่ง

(อาจจำเป็นต้องดำเนินการ)

Model Y ตรวจพบว่ามีการเสียบปลั๊กหัวชาร์จแล้ว และเซสชันการชาร์จถูกกำหนดเวลาให้เริ่มต้นตามเวลาที่ระบุในอนาคต ไม่ได้ชาร์จอยู่ หากคุณต้องการชาร์จทันที ให้ปิดใช้งานการชาร์จตามกำหนดเวลา หรือแตะเริ่มชาร์จบนหน้าจอสัมผัสหรือในแอปมือถือของคุณ หากต้องการตั้งค่าการชาร์จตามกำหนดเวลา คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเตือนความจำ การชาร์จตามกำหนดเวลาจะจดจำตำแหน่งของคุณ

สีเขียว - กะพริบ

(การทำงานปกติ)

กำลังชาร์จ เมื่อ Model Y ชาร์จใกล้เต็ม ความถี่ของการกะพริบจะช้าลง ไม่มีอะไร ถอดสายชาร์จออกเมื่อคุณชาร์จเสร็จแล้ว

สีเขียว - สว่างนิ่ง

(การทำงานปกติ)

การชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ถอดสายชาร์จออกเมื่อคุณพร้อมที่จะขับรถ

สีเหลืองอำพัน - สว่างนิ่ง

(ต้องดำเนินการ)

หัวชาร์จไม่ได้เสียบเข้ากับพอร์ตชาร์จจนสุด จัดตำแหน่งหัวชาร์จกับพอร์ตชาร์จอีกครั้งให้ตรงกันและเสียบจนสุด หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ตรวจสอบพอร์ตชาร์จและหัวชาร์จว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ หากไม่พบสิ่งกีดขวาง ให้ลองใช้สายชาร์จเส้นอื่น

สีเหลืองอำพัน - กะพริบ

(ต้องดำเนินการ)

Model Y กำลังชาร์จด้วยกระแสไฟที่ลดลง เนื่องจากไม่ได้เสียบเข้ากับพอร์ตชาร์จจนสุด จัดตำแหน่งหัวชาร์จกับพอร์ตชาร์จอีกครั้งให้ตรงกันและเสียบจนสุด หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ตรวจสอบพอร์ตชาร์จและหัวชาร์จว่ามีสิ่งกีดขวางหรือไม่ หากไม่พบสิ่งกีดขวาง ให้ลองใช้สายชาร์จเส้นอื่น

สีแดง - สว่างนิ่ง

(ต้องดำเนินการ)

ตรวจพบความผิดพลาดและการชาร์จหยุดลง หรือไม่สามารถเริ่มได้ ให้ตรวจสอบหน้าจอสัมผัสเพื่อดูข้อความแสดงข้อผิดพลาด หากไม่พบข้อผิดพลาด ให้ลองใช้สายชาร์จเส้นอื่นหรือรีเซ็ตแหล่งชาร์จ (ดูไฟสถานะบนหัวชาร์จเคลื่อนที่หรือหัวชาร์จติดผนัง หากมี) หากสายชาร์จอื่นใช้ไม่ได้ ให้ปิดและเปิดรถโดยใช้หน้าจอสัมผัส แล้วลองอีกครั้ง

ไม่มีไฟ

(การทำงานปกติ)

Model Y ถูกล็อกและหยุดการทำงานไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่มีอะไร การปลดล็อกรถหรือการกดปุ่มบนที่จับสำหรับชาร์จจะทำให้ไฟสถานะพอร์ตชาร์จแสดงขึ้นอีกครั้ง