Åpning av panser uten strøm

Hvis Model Y mot formodning ikke skulle ha lavspenning-strøm, vil du ikke kunne åpne bagasjerommet foran ved hjelp av berøringsskjermen, nøkkelfjernkontrollen eller mobilappen. Slik åpner du bagasjerommet foran i denne situasjonen:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
De følgende trinnene vil ikke åpne bagasjerommet foran hvis Model Y er låst og har lavspenning-strøm.
nærbilde av deksel for slepeøye foran

 1. Finn en ekstern lavspenning-strømforsyning (f.eks. bærbar starthjelp).
 2. Løs ut dekselet til slepeøyet ved å trykke bestemt på den høyre kanten av lokket til den vippes innover, og deretter forsiktig trekke den oppstående delen mot deg.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Avhengig av produksjonsdatoen kan enten den positive eller negative klemmen være festet til slepeøyedekselet.
  fronten på bilen med en zoomboks og piler som indikerer at du må trykke på øvre høyre hjørne på slepeøyedekselet for å utløse det
 3. Trekk de to ledningene ut av slepeøyeåpningen for å få tilgang til begge klemmene.
  slepeøyedeksel løsnet med terminalene vist
 4. Koble lavspenning-strømforsyningens røde, positive (+) kabel til den røde, positive (+) terminalen.
 5. Koble lavspenning-strømforsyningens svarte, negative (-) kabel til den svarte, negative (-) terminalen.
  strømforsyning koblet til terminalene
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tilføring av ekstern lavspenning-strøm til disse klemmene løser bare ut panserlåsene. Du kan ikke lade lavspenning-batteriet med disse klemmene.
 6. Slå på den eksterne strømforsyningen (se produsentens instruksjoner). Panserlåsene løses umiddelbart ut, og du kan nå åpne panseret for å få tilgang til bagasjeromsområdet foran.
 7. Koble fra begge kablene, og begynn med den svarte negative (-) kabelen.
 8. Hvis du trekker kjøretøyet opp på en bil med lasteplan, må du ikke sette på igjen dekselet til slepeøyet ennå. Ved behov installerer du slepeøyedekselet ved å sette ledningene inn i slepeøyeåpningen, sette det i stilling og smekke det på plass.
  pil som viser hvordan slepeøyedekselet monteres