Paring av Bluetooth-enhet

Med paring kan du bruke den Bluetooth-kompatible telefonen din for å ringe og motta telefonsamtaler, få tilgang til kontaktlisten, de siste samtalene osv. Det lar deg også spille av medieinnhold fra telefonen. Når en telefon er paret, kan Model Y koble til den når som helst når telefonen er innen rekkevidde.

Følg disse trinnene for å pare en telefon når du sitter inne i Model Y:

 1. Kontroller at både berøringsskjermen og telefonen er slått på.
 2. Aktiver Bluetooth på telefonen, og sikre at den er synlig.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  På noen telefoner kan dette kreve at du åpner Bluetooth-innstillinger for resten av prosedyren.
 3. Trykk på Bluetooth-ikonet oppe på berøringsskjermen.
 4. På berøringsskjermen trykker du på Legg til ny enhet > Start søk. Berøringsskjermen viser en liste over alle tilgjengelige Bluetooth-enheter innen rekkevidde.
 5. På berøringsskjermen trykker du på telefonen du vil pare med. I løpet av noen få sekunder vil berøringsskjermen vise et tilfeldig generert tall, og telefonen din skal vise det samme tallet.
 6. Kontroller at tallet på telefonen er det samme som tallet som vises på berøringsskjermen. Bekreft så på telefonen at du ønsker å pare.
 7. Hvis du blir bedt om det på telefonen, angir du om du vil tillate Model Y å få tilgang til kontakter og mediefiler.

Når paringen er fullført, kobler Model Y til telefonen automatisk, og berøringsskjermen viser Bluetooth-symbolet ved siden av telefonens navn for å vise at tilkoblingen er aktiv.

Du kan når som helst vise skjermbildet for Bluetooth-innstillinger for å endre innstillinger tilknyttet en tilkoblet enhet. Du kan for eksempel tilordne en tilkoblet telefon som Prioritert enhet. Dette er nyttig i situasjoner der du har flere enn én telefon koblet til, og begge telefoner brukes hyppig i Model Y samtidig. Model Y prøver automatisk å koble til den prioriterte enheten før andre.