Skifte viskerblader

Skift viskerbladene minst én gang i året for optimal ytelse. Erstatningsblader må overholde følgende kriterier:
 • Bladet på førersiden må være 650 mm (26 tommer) langt, og bladet på passasjersiden må være 500 mm (20 tommer) langt.
 • Sørg for at kontakten på erstatningsbladet er den samme som på det opprinnelige bladet. Andre kontakter kan hindre erstatningsbladet i å kobles til viskerarmen på bilen.

Du kan kjøpe erstatningsviskerblader i Tesla Shop (eller https://shop.tesla.cn/ for Kina).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Monter kun blader som er identiske med originalbladene. Bruk av feil blader kan skade viskersystemet og frontruten.

Skifte viskerblader:

 1. Sett giret i Park, og slå av viskerne.
 2. Berør Kontroller > Service > Servicemodus for vindusviskere for å sette viskerne i servicestilling.
 3. Løft viskerarmen ut fra frontruten, akkurat langt nok til å få tilgang til viskerbladet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Viskerbladene låses ikke i løftet posisjon. Ikke løft viskerarmen lenger enn tilsiktet posisjon.
 4. Plasser et håndkle mellom viskerarmen og frontruten for å unngå riper på frontruten.
 5. Hold viskerarmen og trykk på låsetappen mens du skyver bladet nedover armen.
  zoomboks av viskerbladet med en pil som peker på tappen, og en annen pil som indikerer å trekke fra hverandre
 6. Monter et nytt viskerblad ved å innrette det nye bladet på viskerarmen og skyve det mot enden av armen til det låses på plass.
 7. Slå av Servicemodus for vindusviskere for å returnere viskerne til normal stilling.