Rengjøring av spylerdyser

Bruk en tynn ståltråd til å fjerne eventuelle blokkeringer fra dysene hvis en frontrutespyler blir tett.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk spylerne under rengjøring av Model Y. Spylervæske kan irritere øyne og hud. Les og følg instruksjonene fra produsenten av væskene.
zoomboks med spylerdyser som peker på undersiden av spylerbladet