Feilsøking av Bluetooth

Bilen bruker Bluetooth og BLE (Bluetooth Low Energy) for sømløs tilkobling av smarttelefon til Model Y. På grunn av flere potensielle faktorer kan Bluetooth eller BLE noen ganger kobles fra eller problemer kan oppstå i paringsprosessen. Tilkobling med Bluetooth gjør at bilen kan bruke telefonfunksjoner som lyd, telefonanrop, kalendre, tekstmeldinger osv.

BLE brukes for passive funksjoner som telefonnøkkel.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ikke oppheving paringen mellom bilen og telefonen, og ikke fjern den som telefonnøkkel, med mindre du har et fungerende nøkkelkort i nærheten.

Prøv følgende for feilsøking av Bluetooth – begynn med smarttelefonen din.

Feilsøking med smarttelefon

Bluetooth kobles kanskje ikke til på grunn av innstillinger og oppdateringer på smarttelefonen:

 • Aktiver Bluetooth på telefonen. Hvis det allerede er aktivert, deaktiverer du Bluetooth og aktiverer det på nytt.
 • Kontroller at flymodus er slått av.
 • Lad telefonen. Hvis telefonens batterinivå er for lavt, støtter det kanskje ikke Bluetooth-funksjoner.
 • Par enheten ordentlig. Hvis den allerede er paret, kan du oppheve paringen og pare på nytt.
 • Oppdater telefonen til nyeste programvare som er levert fra produsenten.
 • Kontroller at bilens lydsystem er valgt som lydkilde.
 • Kontroller at telefonens innstillinger tillater Bluetooth (for eksempel: data er slått på eller du er koblet til Wi-Fi).
 • Slå telefonen av og på igjen.
 • Sørg for at posisjonstillatelser er angitt til alltid å være på for mobilappen.

Feilsøking med Tesla mobilapp

Kontroller Tesla-mobilappen:

 • Sjekk at Tesla-mobilappen er oppdatert.
 • Kontroller at du er logget på i Tesla-mobilappen mens du bruker telefonnøkkelen.
 • Sørg for at Tesla-appen kjører i bakgrunnen.
 • Dobbeltsjekk at du har fullført oppsettet av profilen i mobilappen og konfigurert innstillingene ordentlig.

Feilsøking med bilen

Bilens innstillinger kan påvirke evnen til å pare med smarttelefonen:

 • Lad Model Y: Hvis bilens batterinivå er for lavt, kan du miste Bluetooth-funksjonen.
 • Oppdater bilens programvare, og sørg for at den er oppdatert til enhver tid. Se etter programvareoppdateringer ved å navigere til Kontroller > Programvare.
 • Start berøringsskjermen på nytt. Se .
 • Start bilen på nytt.

Hvis Bluetooth fremdeles ikke fungerer, opphever du paringen til både bilen OG smarttelefonen. Deretter prøver du å pare begge på nytt.

For BLE-problemer med telefonnøkkelen, kan du i bilen navigere til Kontroller > Låser og fjerne telefonen som telefonnøkkel. Deretter legger du den til på nytt. Dette skal du imidlertid bare gjøre hvis du er i bilen og har en pålitelig reservenøkkel tilgjengelig (for eksempel et nøkkelkort).