Montering av skvettlapper

Utfør følgende for å montere skvettlappene:

 1. Rengjør monteringsområdet med alkohol, og la det tørke helt før du begynner.
 2. Drei rattet helt til venstre for å gi tilgang til arbeidsområdet.
 3. Bruk et verktøy for fjerning av trykklemmer eller en flat skrutrekker til å fjerne de nedre trykklemmene (2 stk.) som fester innerskjermen ved forhjulet. Kasser trykklemmene.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Kasser de eksisterende trykklemmene. Ikke bruk de eksisterende trykklemmene til å montere skvettlappakken.
 4. Sett på plass skvettlappen slik at tappene på den hekter seg på baksiden av frontskjermdekoren. Sørg for at skvettlappen er riktig innrettet med hullene i innerskjermen ved fronthjulet og bilens karosseri.
 5. Monter den åpnede (plastnagl dratt ut) nye trykklemmen i det innvendige hullet, og trykk deretter plastnaglen inn for å lukke trykklemmen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Sørg for å montere den innvendige trykklemmen først.
 6. Monter den åpnede (plastnagl dratt ut) nye trykklemmen i det utvendige hullet, og trykk deretter plastnaglen inn for å lukke trykklemmen.
 7. Utfør denne prosedyren på nytt på høyre side av bilen for å montere høyre skvettlapp.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Denne prosedyren og illustrasjonen viser hvordan man monterer venstre skvettlapp. Instruksjonene for høyre side er speilvendte.