Fjerning av is fra dørhåndtaket

Under vanskelige vinterforhold kan isopphopning i dørhåndtaket forhindre åpning av dørhåndtaket. Prosessen for å frigjøre et Model Y-dørhåndtak er litt annerledes enn andre for å fjerne opphopning av is.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du bruker WD-40 på forhånd på hengseltappene til dørhåndtaket, kan dette forhindre isopphopning i dørhåndtaket.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke forsøk å bruke verktøy eller overdreven kraft for å frigjøre dørhåndtaket fra opphopning av is.

Utfør følgende for å fjerne is fra dørhåndtaket:

Animasjon av følgende prosess
  1. Trykk kraftig på den fremste delen av dørhåndtaket. Det vil gå litt innover for å hjelpe til med å bryte isen.
    Pil som peker foran på dørhåndtaket
  2. Trykk på den bakerste delen av dørhåndtaket for å prøve å åpne slik du normalt ville gjort.
  3. Når dørhåndtaket kan beveges, åpner og lukker du det et par ganger for å frigjøre eventuell gjenværende isopphopning. Forsikre deg om at dørhåndtaket er helt trykket inn (trukket tilbake) før du setter deg inn i kjøretøyet, og kontroller at døren er helt lukket før du kjører av gårde.