Bytte av lavspent blybatteri

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er ditt ansvar å overvåke batteritilstanden i lavspenning. Hvis det oppstår skade på lavspenning-batteriet som følge av å ha kjørt det tomt for strøm, dekkes dette ikke av garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du kan unngå skade som ikke dekkes av garantien, ved å bytte det lavspente blybatteriet med samme type batteri. Det lavspente blybatteriet for biler i Nord-Amerika er AtlasBX / Hankook 85B24LS 12 V 45 Ah. Du kan kjøpe et nytt lavspent blybatteri som er kompatibelt med bilen, hos det lokale servicesenteret.

Utfør følgende prosedyre for å bytte det lavspente blybatteriet. Bruk egnet personlig verneutstyr (som beskyttelsesbriller og skinnhansker når du håndterer blybatteriet osv.).

Fjerning:

 1. Gjør klar bilen for fjerning av det lavspente blybatteriet:
  1. Sørg for at bilen står i Park.
  2. Senk alle vinduer.
  3. Åpne bagasjerommet foran.
  4. La en dør stå åpen, slik at du kan gå inn i bilen igjen ved behov.
  5. Koble ladekabelen fra ladeporten.
 2. I bagasjerommet foran tar du av bilens deksel under panseret ved å sette inn et liten, ikke-ripende verktøy eller fingrene dine under panelet. Trekk opp for å løsne klipsene, og sett dekselet under panseret til side.
  bilde av bil med åpent bagasjerom foran og deksel under panseret uthevet
 3. Demonter HEPA-filteret hvis et slikt er montert:
  1. Bruk en 10 mm pipe til å ta ut bolten som fester spylevæskebeholderens hals til oppbevaringsenheten under panseret.
   nærbilde av bolt som fester spylevæskebeholderens hals til oppbevaringsenheten under panseret
  2. Ta halsen til spylevæskebeholderen ut av bilen. Hvis spylevæskebeholderen for frontrute er full, kan noe spylevæske søles ut.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Du trenger ikke ta av slangen fra halsen.
   nærbilde av tapper som holder spylevæsketankens hals på plass
  3. Med en 10 mm pipe tar du ut boltene (2 stk.) som fester HEPA-filterenheten til bilen.
   uthevede bolter (2 stk.) på HEPA-filterenhet
  4. Ta av HEPA-filterenheten fra bilen ved å vippe bakre kant av filterenheten opp forbi bremsevæskebeholderen. Løft filterenheten ut av bilen, og sørg for ikke å komme borti eller skade andre komponenter.
   bilde som viser HEPA-filterenhet som blir løftet opp og ut av bilen
 4. Slå av bilen ved å navigere til Kontroller > Sikkerhet > Slå av på berøringsskjermen.
 5. Med en 10 mm pipe løsner du mutteren som fester den negative (–) terminalklemmen til den negative (–) polen på blybatteriet. Løsne terminalklemmen fra den negative (–) polen.
  nærbilde av lavspent blybatteri med den negative (–) terminalklemmen uthevet
 6. Koble fra sløyfen for utrykningspersonell ved å skyve den røde låsetappen mot deg og trykke på den svarte tappen.
  pil som viser sløyfe for utrykningspersonell som kobles fra
 7. Med en 10 mm pipe løsner du terminaldekselet og løsner mutteren som fester den positive (+) terminalklemmen til den positive (+) polen på blybatteriet. Løsne terminalklemmen fra den positive (+) polen, og dekk til terminalklemmen med en tørr fille.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Ikke la den positive (+) terminalklemmen komme i kontakt med komponenter i nærheten, som blybatteriets holdebrakett eller kjøleledninger for klimaanlegget.
  nærbilde av lavspent blybatteri med den positive (+) terminalklemmen uthevet
 8. Koble fra ventilrørslangen fra den negative (–) terminalsiden av blybatteriet.
  nærbilde av lavspent blybatteri med ventilrørslangen uthevet
 9. Bruk en 10 mm pipe til å løsne mutteren på batteriets holdebrakett oppå blybatteriet. Huk av og skyv stroppen bak for å løse batteriets holdebrakett. Ved behov kan du vippe batteriets holdebrakett bakover, slik at den ikke faller ned i bilen.
  piler som viser mutteren som løsner og trekker holdebraketten opp og ut
 10. Bruk batteriets håndtak til å ta ut blybatteriet forsiktig, og sørg for ikke å berøre eller skade komponentene rundt.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Når du løfter ut blybatteriet, står du foran bilen og bruker riktig løfteteknikk. Blybatteriet veier ca. 12 kg (25 pund). Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til alvorlig personskade.
  eksempel på lavspent blybatteri
 11. Inspiser det nye blybatteriet for å sikre at det har en rød plugg i hylsteret på den positive (+) terminalsiden. Hvis det nye blybatteriet ikke har en rød plugg, bruker du et lite kledningsverktøy til å til overføre den røde pluggen fra det gamle batteriet til det nye.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Kasser det gamle blybatteriet i henhold til lokal lovgivning, som å levere det på et gjenvinningsanlegg for batterier. Under transport skal blybatteriet holdes oppreist og settes på et håndkle eller en kartongbit.
  nærbilde av lavspent blybatteri med den røde pluggen uthevet

Montering:

 1. Sett det nye blybatteriet forsiktig på plass, og sørg for ikke å berøre eller skade komponenter i nærheten.
 2. Monter det nye blybatteriets holdebrakett, og bruk en 10 mm pipe til å trekke til mutteren som fester den til 12 V-batteriet. Trekk til mutteren med 6 Nm (4,4 ft-lb).
  nærbilde av batteriets holdebrakett og mutter uthevet
 3. Koble til sløyfen for utrykningspersonell.
  pil som viser tilkobling av sløyfen for utrykningspersonell
 4. Ta av beskyttelseshettene på de positive (+) og negative (–) polene på det nye lavspente blybatteriet.
 5. Koble til den positive (+) å plassere klemmen over den positive (+) polen. Bruk en 10 mm pipe til å trekke til mutteren med et moment på 6 Nm (4,4 ft-lb).
  nærbilde av lavspent blybatteri med den positive (+) terminalklemmen uthevet
 6. Monter dekselet for den positive (+) terminalen.
 7. Koble til den negative (–) terminalen ved å plassere klemmen over den negative (–) polen. Bruk en 10 mm pipe til å trekke til mutteren med et moment på 6 Nm (4,4 ft-lb).
  nærbilde av lavspent blybatteri med den negative (–) terminalklemmen uthevet
 8. Koble til ventilrørslangen i den negative (–) terminalsiden av blybatteriet.
  nærbilde av lavspent blybatteri med ventilrørslangen uthevet
 9. Åpne en av bilens dører for å sikre at strømmen er gjenopprettet som den skal, og at berøringsskjermen slår seg på (som kan ta flere minutter).
 10. Monter HEPA-filteret hvis det er aktuelt:
  1. Sett den nye HEPA-filterenheten forsiktig på plass, og sørg for ikke å berøre eller skade komponenter i nærheten.
   bilde som viser HEPA-filterenhet som monteres på nytt ved å plassere den tilbake i bilen
  2. Med en pipe på 10 mm trekker du til boltene (2 stk.) med et moment på 5 Nm (3,7 ft-lb).
   uthevede bolter (2 stk.) på HEPA-filterenhet
  3. Sørg for at O-ringen halsen til spylevæsketanken sitter som den skal, og monter deretter halsen ved å sette den inn i spylevæsketanken.
   nærbilde av O-ring på halsen til spylevæsketanken med en pil som peker på spylevæsketanken
  4. Før slangen slik at den festes av tappen.
   nærbilde av tapper som holder spylevæsketankens hals på plass
  5. Bruk en 10 mm pipe til å montere bolten som fester spylevæskebeholderes hals til oppbevaringsenheten under panseret. Trekk til bolten med 5 Nm (3,7 ft-lb).
   nærbilde av bolt som fester spylevæskebeholderens hals til oppbevaringsenheten under panseret
 11. Sett på plass dekselet under panseret ved å rette inn klipsene med åpningene i bagasjerommet foran. Trykk ned for å låse dem på plass. Klipsene lager en klikkelyd når de festes.
  bilde av bil med åpent bagasjerom foran og deksel under panseret uthevet
 12. Lukk bagasjerommet foran. Hvis et varsel om å skifte lavspenningsbatteri ble vist på berøringsskjermen tidligere, må du sikre at dette ikke lenger vises.