Slik avtaler du service

Avtale service

Det er enkelt å avtale service via mobilappen. Når du har berørt Avtal service, velger du typen av service du trenger og følger veiledningen i mobilappen. Oppgi så mye informasjon som mulig, som:

  • bilder, lydopptak eller videoer.
  • dato(er), klokkeslett og tidssonen da problemet oppstod.
  • bruksland og plassering.
  • omtrentlig hastighet bilen kjørte i (hvis aktuelt).
  • omgivelsesforhold (regn, snø, kulde osv.).
  • veinavn og type vei (hvis aktuelt).
  • kvalitet på filmerking (hvis aktuelt).
  • relevante bilinnstillinger.
  • identifiserbare symptomer.

Gå til https://www.tesla.com/support/service-visits for mer informasjon om å avtale service.