Slik avtaler du service

Det er enkelt å avtale service via mobilappen. Når du har berørt Avtal service, velger du typen av service du trenger og følger veiledningen i mobilappen. Oppgi så mye informasjon som mulig slik at det blir enklere for serviceteamet å finne årsaken til problemet – for eksempel følgende:

  • bilder, lydopptak eller videoer
  • dato(er), klokkeslett og tidssonen da problemet oppstod
  • bruksland og plassering
  • omtrentlig hastighet bilen kjørte i (hvis aktuelt)
  • omgivelsesforhold (regn, snø, kulde osv.)
  • veinavn og type vei (hvis aktuelt)
  • kvalitet på filmerking (hvis aktuelt)
  • relevante bilinnstillinger
  • identifiserbare symptomer

Gå til https://www.tesla.com/support/service-visits (eller https://www.tesla.cn/support/service-visits i Kina) for mer informasjon om å avtale service.