Serviceintervaller for kjøretøyet

Kjøretøyet skal generelt tas inn til service etter behov. Tesla anbefaler imidlertid følgende vedlikeholdsartikler og -intervaller for kjøretøyet etter behov, for å sikre kontinuerlig pålitelighet og effektivitet for Model Y.
  • Bremsevæskens tilstand sjekkes hvert 4. år (skift ut etter behov)*.
  • Tørkemiddelposen for klimaanlegg skiftes ut hvert 4. år.
  • Kupéluftfilteret skiftes ut annethvert år (eller tredjehvert for HEPA- og karbonfiltre, hvis utstyrt). For kjøretøy i Kina må HEPA- og karbonfiltrene skiftes ut hvert år.
  • HEPA-filter skiftes ut tredjehvert år (eller årlig i Kina).
  • Rengjør og smør bremsekaliperne årlig eller etter 20 000 km (12 500 miles) i områder der veiene saltes om vinteren.
  • Roter dekkene etter 10 000 km (6250 miles) eller hvis forskjellen på slitebanedybden er 1,5 mm (2/32 tommer) eller større (det som kommer først).

*Kraftig bremsing på grunn av tauing, kjøring ned fra fjell eller kjøring med høy belastning – spesielt i varme og fuktige omgivelser – kan gjøre det nødvendig å kontrollere og skifte bremsevæske hyppigere.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Prosedyrene i denne veiledningen skal utføres på et tørt og godt belyst område. For egen sikkerhet skal en prosedyre bare utføres hvis du er komfortabel med det, og alle instruksjoner skal alltid følges.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Skader som skyldes åpning av beholderen for batterikjølevæske, dekkes ikke av garantien.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Intervallene ovenfor er baserte på typisk(e) kjøreatferd og -scenarioer. Model Y skal imidlertid generelt tas inn til service etter behov. Avhengig av ulike omstendigheter som kjøreatferd, bruk, omgivelsesforhold osv., kan de ovennevnte vedlikeholdselementene trenge utskifting oftere eller sjeldnere enn i de spesifiserte intervallene. I tillegg skal listen ovenfor ikke anses som altomfattende, og inkluderer ikke forbruksdeler som vindusviskere, bremseklosser, lavspent blybatteri (hvis relevant), osv.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Skader eller feil som skyldes vedlikehold eller reparasjoner utført av teknikere som ikke er sertifisert av Tesla, dekkes ikke av garantien.