Påfylling av spylervæske for frontrute

Den eneste beholderen du kan fylle på, er spylervæskebeholderen for frontrute, som er plassert bak bagasjerommet foran. Når nivået er lavt, vises en melding på berøringsskjermen.

Fylle på spylervæske:

  1. Åpne panseret.
  2. Rengjør rundt lokket før du åpner det, for å forhindre smuss i beholderen.
  3. Åpne lokket.
  4. Unngå å søle, og fyll på til væskenivået vises rett under halsen på beholderen. Reservoaret har en kapasitet på 4,5 liter.
    lokk med en zoomboks som viser den tiltenkte påfyllingsmengden
  5. Tørk opp eventuelt søl umiddelbart, og vask det tilsølte området med vann.
  6. Sett på påfyllingslokket igjen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk bare spylervæske for frontrute som er ment for biler. Bruk av andre stoffer, som ubehandlet vann, kan føre til bakterievekst i klimaanlegget, som fører til lukt eller potensiell skade som ikke dekkes av garantien.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Noen nasjonale eller lokale bestemmelser begrenser bruken av flyktige organiske forbindelser (VOC). VOC brukes vanligvis som frostvæske i spylervæske. Bruk bare en spylervæske med begrenset VOC-innhold hvis den gir tilstrekkelig frysemotstand i alle klimaer der du kjører Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke fyll på spylervæsker som inneholder vannavstøtende stoffer eller insektsmidler. Disse væskene kan forårsake striper og flekker, samt piping eller andre lyder.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk en spylervæske med frostmiddel ved temperaturer under . Bruk av spylervæske uten frostmiddel i kaldt vær, kan redusere sikten gjennom frontruten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Spylervæske kan irritere øyne og hud. Les og følg instruksjonene fra produsenten av spylervæsken.