Bytte av batteri i nøkkelfjernkontrollen

Ved normal bruk varer nøkkelfjernkontrolltilbehørets batteri i inntil ett år, avhengig av nøkkelfjernkontrollens versjon samt valgte bilinnstillinger. Når batterinivået er lavt, vises en melding på berøringsskjermen.

Slik bytter du batteri i nøkkelfjernkontrollen:

 1. Plasser nøkkelfjernkontrollen med knappesiden ned på en myk flate, og ta av bunndekselet med et lite verktøy med flatt blad.
 2. Ta ut batteriet ved å løfte det bort fra festeklipsene.
 3. Sett inn det nye batteriet (type CR2032) med +-siden vendt opp, men unngå å berøre de flate overflatene på batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tørk av batteriet før du setter det i, og unngå å berøre de flate overflatene på batteriet. Fingermerker på de flate overflatene på batteriet kan redusere batteriets levetid.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  CR2032-batterier kan kjøpes hos alle forhandlere som selger batterier.
 4. Hold det nedre dekselet på skrå, rett inn klaffene på dekselet etter de tilsvarende sporene på nøkkelfjernkontrollen, og trykk deretter dekselet fast på nøkkelfjernkontrollen til det klikker på plass.
 5. Test at nøkkelfjernkontrollen fungerer ved å låse opp og låse Model Y.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Batterier til nøkkelfjernkontroll medfører fare for kjemisk forbrenning og skal ikke inntas. Nøkkelfjernkontrollen inneholder et knappcellebatteri. Hvis knappcellebatteriet svelges, kan det føre til alvorlige indre brannskader innen to timer og kan føre til dødsfall. Hold nye og brukte batterier unna barn. Hvis batterirommet ikke lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet og holde det unna barn. Hvis du mistenker at batteriet er blitt svelget eller satt inn i noen del av kroppen, må du søke medisinsk hjelp umiddelbart.